Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0006-0077

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Mineralogiczne wiązania cynku w wielkopiecowych i stalowniczych pyłach i szlamach

Autorzy Kret, J.  Mojzisek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Mineralogic bond of zinc in dust and sludges from Iron and steel production
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ,,Produkcja i zarządzanie w hutnictwie", (XV; 2007; Zakopane; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono charakterystykę mineralogiczną składników pyłów i szlamów. Ponadto przedmiotem badań był mechanizm wiązań mineralogicznych cynku w pyłach lotnych gazu gardzielowego, szlamów konwertorowych i pyłów z łukowych pieców elektrycznych. Badano postać i skład mineralogiczny pyłów z zastosowaniem metod analizy rentgenowskiej.
EN The mineralogic characteristics of dust and sludges components have been presented in this paper. Moreover, the mineralogic bond mechanism of zinc in flue dust and top gas mud, converter sludges and electric arc furnace sludges were the object of investigations. Form and mineralogy composition of separate flue dust were characterized by using of the RTG analysis method.
Słowa kluczowe
PL skład mineralogiczny   cynk   pyły i szlamy żelazo nośne  
EN mineralogy composition   zinc   dusts and sludges iron carriers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2007
Tom Vol. 74, nr 7
Strony 364--368
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kret, J.
autor Mojzisek, J.
Bibliografia
1. Jarzębski S., Kapala J.: Atlas zanieczyszczeń wydzielanych przy procesach hutnictwa żelaza. Katowice, Śląsk, 1975
2. Růžičková Z., Srb J.: Nové možnosti zužitkování ocelárenských kalů. Hutnické listy, 1976, č.9, s. 626–631
3. Pětroš J. i in.: Možnosti hydrometalurgického zpracování cyklovaných ocelářských úletů, část I Charakteristika úletů. Hutnické listy, 1986, č.5, s. 329–331
4. Bernard J. H., Ross R. i in.: Encyklopedický přehled minerálů. Akademia, Praha, 1992, s. 704
5. Li L., Hammerschmid P. i in.: Formation of ZnO-containing Dust from Zn-bearing Steel Melts. ISI J International, Vol.35, 1995, No.2, pp.156–162
6. Vincell A. N., Vincell H.: Optičeskaja mineralogija. Izd. inostrannoj literatury, Moskva, 1953, s. 87–89
7. Li Ch.- L., Tsai M.-Sh.: Mechanism of Spinel Ferrite Dust Formation in Electric Arc Furnace Steelmaking. ISIJ International, Vol.33, 1993, No.2, pp. 284–290
8. Hagni A. M., Hagni R. D., Demars Ch.: Mineralogical Characteristics of Electric Arc Furnace Dusts. JOM, April 1991, s. 28–30
9. Galemin I. M., Goroch A. V.: Nastyli na kološnike i v gazootvodach doměnnych pečej pri plavke cinksoděržavščich železných rud. Staĺ, 1961, č.12, s. 1062–1064
10. Krukiewicz R., Willim E.: Próby usunięcia cynku ze szlamu wielkopiecowego. Prace IMŽ, 1, 1985, s. 3–7
11. Kret J.: Škodliviny při výrobě surového železa. VŠ BTUO Ostrava, 2003, 84 s., IS BN 80-248-0552-9
12. Tsujino R., Hirai M. i in.: Mechanism of Dust Generation in a Converter with Minimum Slag. ISI J International, vol. 29, 1989, No. 4, pp. 291–299
13. Hino M. i in.: Evaporation Rate of Zinc in Liquid Iron. ISI J International, Vol. 34, 1994, No. 6, pp. 491–497
14. Li L. i in.: Kinetice of Zn and Pb evaporation from liguid iron. Steel research 66, 1995, No.5, pp.188-193
15. Nedar L.: Dust formation in a BOF converter. Steel Research 67, 1996, No.8, pp.320–327
16. Kret J., Mojžíšek J.: Mikrotextura hutních surovin. VŠ B-TU , Ostrava, 2003, s. 81–87, IS BN 80-248-0531-6
17. Matýsek D., Raclavská H.: Mineralogický a geochemický výzkum metalurgických úletů a jejich vliv na kontaminaci půd. In Sborník Combustion and environment, 2001, VŠ B-TU , Ostrava, s. 199–209, IS BN 80-7078-906-9
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0006-0077
Identyfikatory