PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Struktura i własności mechaniczne stali X5NiCrMo20-2-4 po obróbce cieplnej z zakresu międzykrytycznego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Structure and mechanical properties of X5NiCrMo20-2-4 steel after heat treatment from intercritical range
Konferencja
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" (Częstochowa 2006, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dla niskowęglowej bainityczno-martenzytyczno stali X5NiCrMo20-2-4 wyznaczono krytyczne temperatury Ac1 i Ac3. Badano wpływ dwustopniowych, międzykrytycznych obróbek cieplnych składających się z podwójnego hartowania z temperatury 800 °C i 700 °C na strukturę i własności mechaniczne stali. W uzupełnieniu przedstawiono również rezultaty powyższych badań po niezależnym hartowaniu z 800 °C/3600 s i 700 °C/3600 s i odpuszczaniu w temperaturze 620 °C/3600 s. Obserwację mikrostruktury przeprowadzono za pomocą optycznej i transmisyjnej elektronowej mikroskopii. Używając przystawki EDX określono podział pierwiastków stopowych pomiędzy ferryt i wyspy martenzytyczno-austenityczne po międzykrytycznym wyżarzaniu i hartowaniu. Po każdej podwójnej obróbce cieplnej wyznaczono własności mechaniczne Re, Rm, A5 i energię łamania próbek Charpy V w temperaturach od +20 °C do –196 °C. Optymalny zespół granicy plastyczności i energii łamania uzyskano po hartowaniu 700 °C/3600 s i odpuszczaniu 620 °C/3600 s.
EN
For low carbon bainitic-martensitic steel X5NiCrMo20-2-4 critical temperatures Ac1 and Ac3 were determined. The effect of two stage intercritical heat treatment consisted of double quenching from temperature 800 °C and 700 °C on structure and mechanical properties of the steel was investigated. Results of the investigation after independent quenching from 800 °C/3600s and 700 °C/3600s and tempering at 620 °C/3600 s were also accomplished. Microstructure observation with optical and transmission electron microscopy was done. Using EDX attachment the partition of alloying elements between ferrite and martensite-austenite islands was established after intercritical annealing and quenching. Mechanical properties: YS, TS, El. and impact energies of the Charpy V specimens fracture at temperature +20 °C down to –196 °C were determined after each heat treatment. The optimum combination of the yield strength and impact energy was achieved after Q700 °C/3600 s + T620 °C/3600 s.
Rocznik
Strony
271--274
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Lis, J. - Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej; al. Armii Krajowej 19, 42-, lis@mim.pcz.czest.pl
Bibliografia
  • 1. Lis J., Lis A. K.: Kształtowanie mikrostruktury stali HN5 MVNb po walcowaniu wygrzewanej w zakresie temperaturowym (α+γ) i szybko chłodzonej, Inżynieria Materiałowa nr 5, 2002, s. 498
  • 2. Lis J., Lis A. K.: Struktura i własności mechaniczne niskowęglowej stali bainitycznej po obróbce cieplnej z zakresu (α+γ), Inżynieria Materiałowa nr 6, 2003, s. 329
  • 3. Lis J.: Mikrosegregacja manganu w stalach niskowęglowych w trakcie obróbki cieplnej, Politechnika Częstochowska, Prace Naukowe Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, 2005
  • 4. Haidemanopoulos G. N., Vasilakos A. N.: Modelling of austenite in low-alloy triple-phase steels. Steel Research; vol 67, nr 11, 1996, s. 513
  • 5. Mazur W., Kukawski A., Przegaliński S.: Niklowe stale do pracy w niskich temperaturach, Hutnik nr 3, 1979, s. 119
  • 6. Lis A. K., Lis J., Jeziorski L., Bochenek A., Kolan C., Wieczorek P.: Specjalna obróbka cieplna i cieplno-plastyczna stali do pracy w niskich temperaturach w tym stali kriogenicznych, Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego Nr 7T08A 03916.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0004-0044
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.