PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy energetyki w Polsce - część 3. Energetyka - jaka jest, co się zdarzyło, co zdarzyć się może (lub raczej powinno)?

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Problems of Power Industry in Poland - Part 3- what it is like, what has happened, whac can (or rather should) happen)?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor - podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1993-marzec 1997, a także doradca Prezesa Rady Ministrów w okresie kwiecień-grudzicń 1997 - w trzeciej i podsumowującej zarazem części artykułu stwierdza m.in., że do tej pory opracowano wiele koncepcji zmian w polskiej energetyce. Autor przypomina nie-które z nich: koncepcja Energetycznych Funduszy Inwestycyjnych, koncepcja według opracowania ENERGOPROJEKT-CONSULTTNG SA, koncepcja według opracowa-nia Polskich Sieci Elektroenergetycznych (styczeń 1998 r.), koncepcja Zespołu ds. Prze-kształceń i Prywatyzacji (kwiecień 1998 r.), projekt Ministerstwa Gospodarki (czerwiec 1998 r. - wersja A). Zdaniem autora, w wielości koncepcji polska energetyka nadal pozostaje w siedemdziesięciu samodzielnych, o bardzo dużych zróżnicowaniu kapitało-wym, konkurujących ze sobą, podmiotach gospodarczych. Jest to 14 elektrowni opala-nych węglem kamiennym, 3 elektrownie opalane węglem brunatnym, 19 elektrocie-płowni opalanych węglem kamiennym, l spółka przesyłu energii elektrycznej najwyższych i średnich napięć, 33 spółki dystrybucyjne.
EN
The author - the under-secretary in the Ministry' of Industry and Trade in the period 1993 - March 1997 and the advisor to the Prime Minster in the period April-December 1997 in the third, summing up, part of the article states among others that up -to-datc many concepts of changes in power sector have been prepared. The authors reminds some of them: a concept of E Power Investments Funds, a concept following the elaboration by ENERGOPROJEKT _CONSULTING S.A., a concept following elaboration by Polish Power Grid Company (January 1998), a concept by a Team for Transformations and Privatisation (April 1998), a concept by Ministry of Economy (June 1998 - version A). According to the author's view in many of the concepts the Polish power sector still remains in the form of seventy independent, much differentiated from the capital point of view, and competing among themse-lves economic units. There arc 14 hard coal powered stations, 3 stations powered with brown coal, 19 power-heating plants relying on hard coal, 1 company distribu-ting electric energy of high and medium voltage, 33 distribution companies.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
491--494
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL3-0006-0057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.