PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych. Część II: Zakres merytoryczny planu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Strategic planning in mining econo-mic units. Part II: Subject matter scope of the plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wraz ze zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szcze-gólnie produkcyjnej, rola planowania znacznie wzrosła. Autorzy, uwzględniając ten fakt i konieczność skonkretyzowania koncepcji działania w tychże warunkach, przedstawili sposoby osiągnięcia celów, aby zmniej-szyć niepewność i ryzyko wynikające z przyszłych warunków działania. Szczegól-nie zwrócono uwagę na znajomość oddziaływania na działalność przedsiębior-stwa sygnałów z otoczenia gospodarczego, rynkowego, finansowego, prawnego i społecznego. Dlatego przedstawiono Biznes Plan - podstawowy instrument kiero-wania - w kontekście analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia (branża, rynek, konkurencja), podając pełny zakres prac potrzebnych do zbudowania tego planu.
EN
Together with a change in conditions of economic operation, especially a production one, the role of planning has considerably increased. The authors, taking this fact into account and the necessity to make a con-cept of activity more precise under those conditions, show the ways of accompli-shing of these objectives in order to reduce uncertainly and risk resulting from future conditions of operation. Particular attention has been paid to the know-ledge of impact upon the operation of companies of the signals from economic, financial, legal and social surrounding. Therefore a Business Plan has been pre-sented - a basic management instrument - in the context of a company's analy-sis and surrounding of its operation (branch, market, competition) giving a fall scope of works necessary for the needs of presentation of the plan.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
9--13
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL3-0002-0074
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.