Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0044

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Zmiany w sytuacji majątkowo-finansowej spółek z indeksu wig-energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza

Autorzy Dębski, W.  Maciejczyk-Bujnowicz, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Changes in the economic and financial position of wig-energy companies in the years 2006-2010. Comparative analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznych podmioty gospodarcze dokonują zmian w swojej strukturze majątkowo-kapitałowej oraz zmienia się ich sytuacja finansowa. W latach 2006-2010 uwarunkowania rynkowe podlegały bardzo istotnym zmianom. Z naukowego punktu widzenia interesującą rzeczą jest odpowiedź na pytanie, jak daleko idące zmiany zaszły w powyższych obszarach na skutek istotnej zmiany uwarunkowań rynkowych. Na tak postawione pytanie odpowiada niniejszy artykuł, jednakże dziedzinę analizy ograniczono do spółek giełdowych branży energetycznej w Polsce. Jego celem jest analiza zmian strukturalnych w sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz w sytuacji finansowej spółek tworzących portfel indeksu WIG-ENERGIA w powyższym okresie ze względu na fakt, iż w latach 2006-2010 nastąpił zarówno intensywny wzrost gospodarczy, załamanie na skutek kryzysu finansowego oraz powolne wychodzenie gospodarki na ścieżkę wzrostu po kryzysie.
EN In changing economic environments business entities usually introduce changes in their asset and capital structure; their financial position also changes. In the years 2006-2010 market conditions changed consid-erably. From a scientific point of view it is interesting to answer the question how far-reaching the changes occurring in the foregoing areas were as a result of changed market determinants. This article provides a reply to the question as phrased above; however, the analysis domain is limited to stock exchange energy industry companies in Poland. Its objective is to analyse structural changes in the asset and capital situation of WIG-ENERGY index portfolio companies in the foregoing period of time in which we could observe both an intensive economic growth as well as a breakdown in consequence of financial crisis to be next followed by pursuing slowly the post-crisis path to growth.
Słowa kluczowe
PL sytuacja majątkowo-finansowa   spółki giełdowe branży energetycznej w Polsce   analiza porównawcza zmian  
EN economic and financial position   stock exchange energy industry companies in Poland   comparative analysis of changes  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 137--144
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dębski, W.
autor Maciejczyk-Bujnowicz, I.
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, wdebski@vizja.pl
Bibliografia
[1] Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
[2] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009.
[3] Polska 2010–Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2010.
[4] Raport Roczny 2010, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0044
Identyfikatory