Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0040

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak?

Autorzy Muras, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Renewable support system de lege ferenda - change, but how?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono kompleksową analizę funkcjonującego w kraju systemu wsparcia źródeł odnawialnych wraz z omówieniem najistotniejszych jego mankamentów. W związku z koniecznością implementacji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2009/28/WE, bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz funkcjonujących regulacjach europejskich, zaproponowano nowy model systemu wsparcia w podziale na wsparcie dla energetyki odnawialnej zawodowej oraz mikroźródeł wytwórczych (o mocy do 100 kW, maksymalnie 500 kW). Dokonując oceny i przewartościo-wania systemu wsparcia OZE autor sygnalizuje także konieczność zmiany podejścia do krajowego modelu funkcjonowania rynku energii.
EN The article presents the complex analysis of renewable support system that is functioning in the country, with a discussion of its the most important weak points. In connection with implementation the Directive 2009/28/EC into national law, basing on existing experience and functioning of European regulations, there was proposed a new model of support system divided on support professional renewable energy generation and microsources (up to 100 kW, maximum 500 kW). The author indicates, through evaluation and the revaluation of RES support system, the necessity to change the attitude to the national electricity market model.
Słowa kluczowe
PL system wsparcia źródeł odnawialnych   nowy model   model rynku energii  
EN renewable support system   new model of renewable support system   energy market model  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 111--116
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Muras, Z.
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
[1] Distributed Generation Connection Guide. Energy Networks Association, June 2011 Wersion 3.2; energynetworks.org s. 61-67 oraz http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/fits/Pages/fits.aspx
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. s. 16.
[3] GUD - generalna umowa dystrybucji
[4] Muras Z.: Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii i kogeneracja, w M. Swora (red.) W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, Instytut Obywatelski 2011 r. s. 80 i n.
[5] Prosument – na potrzeby niniejszego artykułu: odbiorca końcowy energii zaspakajający z własnego źródła, co do zasady własne potrzeby energetyczne, a niewielkie nadwyżki odprowadzający za wynagrodzeniem do sieci.
[6] Soliński B.: Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii – porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów. Polityka Energetyczna, T. 11, Zeszyt 2 z 2008 r. s. 118.
[7] Swora M.: Bezpieczeństwo energetyczne – sieci elektroenergetyczne, w M. Swora red. W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, Instytut Obywatelski 2011 r. s. 93 i n.
[8] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r. s. 47.)
[9] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 j.t.
[10] Wyrok SN z 12.04. 2011 r. sygn. akt III SK 42/10, LEX nr 898422.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0040
Identyfikatory