Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0034

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku

Autorzy Ferdyn-Grygierek, J.  Baranowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of the internal heat gains on the prediction of the seasonal heat consumption in building
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przewidywanie zapotrzebowania i zużycia energii w budynku jest ważne zarówno na etapie projektowania jak i późniejszej eksploatacji. Projektowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest zazwyczaj znacznie większe, niż zużycie rzeczywi-ste. W pracy zajęto się zagadnieniem wewnętrznych zysków ciepła, będących jednym z głównych czynników wpływających na zużycie energii w budynku. Wykorzystując metody symulacji komputerowej wykonano wielowariantową analizę wpływu zmienności zysków wewnętrznych na bilans cieplny budynku użyteczności publicznej. Do analiz wybrano budynek szkolny dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, zbudowany w technologii prefabrykowanej, wielkoblokowej. Model i symulacje komputerowe wykonano programem ESP-r. W oparciu o wyniki symulacji przeprowadzono analizę zużycia energii dla różnych wariantów wewnętrznych zysków ciepła.
EN Prediction of the energy consumption and heat demand in a building is important both at the design stage as well as during the following period of building exploitation. Designed heat demand is usually much higher than real consumption. The work concerns the problem of the internal heat gains which are one of the most important factors influencing the energy consumption in the building. The multivariant analysis of the impact of internal heat gains on the heat balance in the public building was performed using the simulation methods The two-storey school building was selected as the object of investigation. Nu-merical model and the computer simulations were done by means of the ESP-r software. Based on the simulation results the analysis of the energy consumption was performed for the different variants of the internal heat gains.
Słowa kluczowe
PL wewnętrzne zyski ciepła   sezonowe zużycie ciepła   symulacje numeryczne  
EN internal heat gains   seasonal energy consumption   numerical simulation   school building  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 74--78
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ferdyn-Grygierek, J.
autor Baranowski, A.
Bibliografia
[1] ASHRAE Handbook-fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. 2005.
[2] Baranowski A., Ferdyn-Grygierek J.: Heat demand and air exchange in a multifamily building - simulation with elements of validation. Building Services Engineering Research and Technology. Vol. 30 (3), 2009
[3] ESRU Manual U02/1. The ESP-r System for Building Energy Simulation, User Guide Version 10 Series, University of Strathclyde Energy Systems Research Unit, Glasgow 2002.
[4] ISO 9164:1989. Thermal insulation—Calculation of space heating requirements for residential buildings.
[5] Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja – podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
[6] PN-EN 12831:2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
[7] PN-EN ISO 13790:2009: Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
[8] Recknagel H., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Recknagel, Sprenger, Schramek 2008.
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0034
Identyfikatory