Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0027

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Analiza ekonomiczno - ekologiczna energetycznego wykorzystania wy-branych paliw

Autorzy Zajemska, M.  Radomiak, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The ecological and economic analysis of heat production from different fuels and wastes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto problematykę produkcji ciepła z różnych nośników energii, w tym odpadów pochodzenia roślinnego. Dokonano przeglądu i analizy rynku paliw w Polsce pod kątem ekonomicznym oraz ekologicznym. W oparciu o aktualne ceny paliw oszacowano koszty wytworzenia 1 GJ energii z wybranych nośników. Produkcji ciepła nieodłącznie towarzyszy emisja zanieczyszczeń, dlatego też w artykule obok aspektu ekonomicznego poruszono aspekt ekologiczny. Przy pomocy profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN-PRO oszacowano skład chemiczny spalin powstałych ze spalania różnych paliw w odniesieniu do 1 GJ ciepła. Numeryczne obliczenia produktów spalania mogą rzutować na wybór optymalnej, ekologicznej technologii produkcji ciepła dla określonych użytkowników.
EN In this article collected the problems of heat production from different energy carriers included the plant wastes. The article contained the review and analysis of fuels market in Poland on economic and ecological aspects. In support on current prices of fuels estimated the production costs of 1GJ energy from chosen carriers. The heat production was connected with emission of pollutants. In this article both the economic and ecological aspects per 1 GJ of heat are discussed. The article presents the results of the chemical composition of combustion process received with the help of professional software, namely CHEMKIN - PRO. The numerical calculation of combustion products can influence on the choice of optimal, ecological technology of heat production for definite users.
Słowa kluczowe
PL nośniki energii   zużycie paliw   emisja zanieczyszczeń   numeryczne modelowanie  
EN energy carriers   fuels consumption   emission of pollutants   numerical modelling  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 33--39
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zajemska, M.
autor Radomiak, H.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, poskart@wip.pcz.pl
Bibliografia
[1] Adamczuk M.: Przewidywanie składu chemicznego produktów spalania w piecach grzewczych z wykorzystaniem programu CHEMKIN-PRO. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 3, 2010, s.102-105.
[2] Adamczuk M.: Możliwości zastosowania metod symulacji komputerowej do modelowania procesów spalania. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 12, 2010, s.735-739.
[3] Bulewicz M. E.: Spalanie a ochrona środowiska. Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Konferencji N-T.: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych 1998, s.7-16.
[4] Jankowski A., Krogulec P., Bogalecki J., Przedpełski Z., Borowska M., Plebankiewicz A., Całka M.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy. Część II: Analizy, prognozy i propozycje, Katowice 2010 r.
[5] Kulpa A., Pokorski W.: Wykorzystanie odpadów tartacznych, leśnych i roślin energetycznych do produkcji energii. Czysta Energia 2007, nr 6, s.48.
[6] Oniszk-Popławska A.: Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 8, 2003, str. 2÷12.
[7] Poskart M., Szecówka L., Radomiak H.: Numeryczne modelowanie niskiej emisji NOx. Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej 2005”, część1, s. 126-129.
[8] Poskart M., Szecówka L., Radomiak H.: Wykorzystanie programu CHEMKIN do oceny emisji zanieczyszczeń gazowych w piecach grzewczych. Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej 2007”, s.482-485.
[9] Poskart M., Szecówka L., Radomiak H.: The CHEMKIN program using to modelling of co- combustion process with biofuels and natural gas. Acta Metallurgica Slovaca 2007, vol.13, s.307-310.
[10] Radomiak H., Zajemska M.: Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z różnych paliw i odpadów. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kapronia, Rynek Ciepła 2011, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2011.
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii z dnia 9.12.2004 (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).
[12] www.energiaisrodowisko.pl/porady-ekspertow/paliwa%20stale_Kubica.pdf.
[13] www.pelletsatlas.info; 12.08.2011r.
[14] www.olej-opalowy.pl; 12.08.2011r.
[15] www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/Raport_LRTAP_2009.pdf; 12.08.2011r.
[16] www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_se_ochrona_srodowiska_2010r.pdf; 12.08.2011r.
[17] www.solaris18.blogspot.com; 12.08.2011r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0027
Identyfikatory