Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0024

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Technologie CCS na europejskim rynku energii

Autorzy Malko, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN CCS technologies in the european energy markets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie koncepcji wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla ( CCS ) na skalę przemysłową i komercyjną jest zasadniczym warunkiem osiągnięcia celów zapobieżenia globalnym zmianom klimatycznym. Podczas gdy dostępne są już elementy rozwiązań technicznych, to pełne zastosowanie technologii CCS i ocena ich efektywności ekonomicznej nadal znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Nie osiągnięto jeszcze nigdzie zastosowań w pełnej skali dla elektrowni, zasilanych paliwami kopalnymi. W artykule przedstawiono potencjał technologii wychwytywania magazynowania CO2 na europejskich konkurencyjnych rynkach energii na podstawie numerycznego modelu LIBEMOD, wykorzystanego do identyfikacji równowagi rynkowej w horyzoncie roku 2030. Dokonano przeglądu różnorodnych źródeł, oceniających efek-tywność techniczną i koszty dla istniejących elektrowni gazowych i węglowych, modernizowanych przez instalacje CCS oraz dla inwestycji nowych. Przedstawiono również wynikające z analiz wnioski i obszary do dyskusji.
EN The use of carbon capture and storage ( CCS ) on an industrial and commercial scale is essential to any hope of meeting global climate change targets. While the components pieces of the technology exist, the application of the technique and assessment of the economical effectiveness are in its infancy. Full-scale deployment has yet to be achieved on fossil fuel power plant anywhere. In the presented paper Carbon Capture and Storage technologies in the European competitive energy markets on the basis of the numerical model LIBEMOD, used to identify the 2030 market equilibrium, are discussed. Review of various sources for CCS technical efficiency and cost estimates, for the existing coal and gas power plants, retrofitted by CCS and new (greenfields) ones are performed. Some discussions and conclusions are also presented.
Słowa kluczowe
PL technologie energetyczne   koszty CCS   Unia Europejska   rynek energii  
EN energy technologies   CCS cost   European Union   energy market  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom Nr 6
Strony 3--11
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Malko, J.
Bibliografia
[1] Aune F.N. et al.: Liberalizing European Energy Markets – An Economic Analysis. Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton (US) 2008.
[2] European Climate Foundation: Roadmap 2050 – A practical guide to a prosperous low carbon economy. ECF, Apr. 2010.
[3] Golombek R. et al.: Carbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market. The Energy Journal IAEE, Vol. 32. Nr 3/2011.
[4] International Energy Agency: World Energy Outlook 2008, OECD/IEA, Paris 2009.
[5] Komisja Europejska: Komunikat do Parlamentu Europejskiego (…) Europejska polityka energetyczna. KOM (2007) 1, wersja ostateczna Bruksela, styczeń 2007.
[6] Komisja Europejska: Komunikat do Parlamentu Europejskiego (…) Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM (2011)112, wersja ostateczna, Bruksela marzec 201.
[7] Metz B. et al.: IPCC special report on carbon dioxide capture and storage. Cambr. Univ.- N.York 2005.
[8] Ministerstwo Gospodarki: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0027-0024
Identyfikatory