Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0044

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Opłaty dodatkowe w odniesieniu do odbiorców jako element polityki cenowej w elektroenergetyce

Autorzy Ciura, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Additional charges for customers as an element of price policy in electricity supply industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opłaty dodatkowe to opłaty związane z ponadumownym poborem energii biernej oraz przekroczeniami mocy umownej. Mogą one mieć znaczący udział w łącznych kosztach dostawy energii do odbiorców. Opłaty te mają bowiem restrykcyjny charakter i są elementem polityki cenowej, prowadzonej w elektroenergetyce. Ich wysokość nie wynika bowiem ze skutków o ekonomicznym wymiarze, powodowanych w elementach sieci elektroenergetycznych podczas przekroczeń poboru mocy czynnej i biernej ponad tzw. wartości umowne. W artykule przedstawiono ocenę skutków ponadumownego poboru energii biernej w porównaniu do opłat ponoszonych przez odbiorców oraz do jednostkowych kosztów kompensacji mocy biernej z punktu widzenia dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej. Zaproponowano również nowy sposób rozliczania odbiorców za pobór mocy czynnej ponad wartość mocy umownej.
EN Additional fees are fees associated with the excess reactive power consumption (over its contracted value) and exceeding the agreed power. They may have a significant share of the total cost of energy supplies to consumers. These fees are really restrictive, and are part of the pricing policy pursued in the power sector. Their height does not result from the effects of the economic dimension, caused in the elements of power grids during excess active and reactive power consumption over the so-called contractual value. The paper presents an evaluation of the effects of the excess passive energy consumption compared to rates paid by consumers and to the unit cost of reactive power compensation in terms of suppliers and purchasers of electricity. Also a new way of settling consumers for the excess active power consumption over the contracted value was proposed.
Słowa kluczowe
PL ponadumowny pobór energii biernej   przekroczenie mocy umownej   skutki ekonomiczne tych przekroczeń  
EN excess reactive power consumption   exceeding the agreed power   economic impact of such excesses  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 135--140
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ciura, S.
Bibliografia
[1] Ciura Sz.: Opłaty dystrybucyjne związane z poborem mocy biernej przez odbiorców. W: Materiały Konferencji „Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych”. Wisła, 78 grudnia 2010.
[2] Ciura Sz., Kocot H.: Rozliczenia z odbiorcami w świetle rozporządzeń do Prawa energetycznego – realia i oczekiwania. W: Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek energii elektrycznej”. Wyd. Politechniki Lubelskiej. Lublin 1999.
[3] Kulczycki J. i inni (praca zbiorowa): Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Wyd. PTPiREE. Poznań 2009.
[4] Szczerba Z.: Czy pomiar „energii biernej” ma sens? Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Seria Elektryka. Gdańsk 2000.
[5] Szczerba Z.: Czy liczniki kvarh powinny być stosowane? Acta Energetica nr 2, 2009.
[6] Szostek T.: O potrzebie zmiany obecnie stosowanych zasad rozliczeń odbiorców finalnych za pobraną energię bierną. Energetyka nr 10, 1999.
[7] Szpyra W.: Wpływ mocy biernej na straty w sieci – energetyczny równoważnik mocy biernej. W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”. Wisła, 56 listopada 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0044
Identyfikatory