Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0040

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Środowisko symulacyjne do analizy rozwiązań hurtowego rynku energii elektrycznej

Autorzy Toczyłowski, E.  Kaleta, M.  Kacprzak, P  Pałka, P.  Smolira, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simulation environment for analysis of the wholesale electrical energy market designs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mechanizmy i procesy rynku energii elektrycznej rozwijają się w sposób ewolucyjny wraz ze wzrastającą świadomością i oczekiwaniami uczestników rynku oraz rosnącą wiedzą środowiska badawczo-rozwojowego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami wielu prac projektowych zmierzających do opracowania lepszych rozwiązań rynkowych. Ze względu na złożoność zagadnienia, w trakcie tych prac zazwyczaj pojawiają się rozwiązania wariantowe, a wybór rozwiązania implementowanego opiera się na miękkich przesłankach. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających proces projektowania rynku energii elektrycznej jest symulacja komputerowa. W niniejszej pracy przedstawiono środowi-sko symulacyjne wspierające analizę i porównywanie rozwiązań rynku energii elektrycznej. Cechą szczególną środowiska jest jego kompleksowość, przejawiająca się uwzględnianiem w jednej symulacji różnorakich procesów handlowych (handel bilateralny, rynki: dnia następnego, bieżącego, czasu rzeczywistego, zdolności wytwórczych) oraz szczegółowość w odwzo-rowaniu wymagań rzeczywistego systemu. Środowisko nie jest przeznaczone do symulacji jednego konkretnego rozwiąza-nia, ale jest systemem szeroko parametryzowanym, w wyniku czego można uzyskać symulację rynku dla szerokiego spek-trum potencjalnych rozwiązań. W pracy omówiono funkcjonalność środowiska, jego architekturę oraz wskazujemy poten-cjalne zastosowania.
EN Electrical energy mechanisms and designs are being evolved together with increasing knowledge, expectations and maturity of market participants. Various new development projects aimed at designing new market model designs can be observed over a period of a few recent years. Due to complexity of the problem, during developing of a new market model, usually several variants must be considered. Typically, the choice of the one to be implemented is based on weak premises. One approach that can help to strength a justification is based on computer simulation. In the paper we present a simulation environment for supporting analysis of electrical energy market designs. The simulation environment is flexible. It can consider in a single simulation run various complex market processes (bilateral contracting, day-ahead, intra-day, real-time markets, generation capacity market). It is not devoted to simulate any particular fixed market design. Due to wide parameterization, various balancing market designs can be achieved and compared. In the paper we discuss functionality of the environment, its architecture and we point out its potential applications.
Słowa kluczowe
PL symulacja rynku energii   modelowanie mechanizmów rynkowych   systemy wieloagentowe  
EN electrical energy market simulation   market mechanism modeling   multi-agent systems  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 112--117
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Toczyłowski, E.
autor Kaleta, M.
autor Kacprzak, P
autor Pałka, P.
autor Smolira, K.
Bibliografia
[1] Airiau S., Sen S., Saha S.: Evolutionary tournament-based comparison of learning and non-learning strategies for iterated games. FLAIRS 2005, ss. 449-454, 2005.
[2] Bisschop J., Roelofs M.: Aimms - Language Reference. Lulu.com, 2006.
[3] Cichosz P.: Systemy uczące się. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
[4] Kacprzak P., Kaleta M., Pałka P., Smolira K., Toczyłowski E., Traczyk T.: M3 - wspólny język dla różnych platform obrotu energią. Rynek Energii, 2007, nr 2(69) , s.12-18.
[5] Kaleta M., Pałka P, Toczylowski E., Traczyk T., Wykorzystanie modelu M3 w implementacji wielo-agentowej platformy wymiany wielotowarowej w środowisku AIMMS, Studia Informatica, vol. 31, no. 2B(90), pp. 181–192, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
[6] Toczyłowski E., Kaleta M., Kacprzak P., Pałka P., Smolira K., Modelowanie rynkowych problemów decyzyjnych na rynku energii elektrycznej, Rynek Energii, 2010, nr 6 (91), str. 16-22.
[7] Wooldridge M.: Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons, 2001.
[8] Www.openM3.org – strona domowa projektu multi-commodity market model (M3).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0040
Identyfikatory