Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0031

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych aspektów polityki klimatycznej Unii Europejskiej na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego

Autorzy Korab, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of some aspects of EU climate policy on Polish Power System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od 2013 roku systematycznie będzie się rozszerzać odpłatny (aukcyjny) sposób rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wymiernym efektem tego procesu będzie wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących paliwa kopalne. W artykule podjęto próbę oszacowania wpływu kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2 na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) w horyzoncie do 2020 roku. W tym celu w pierwszej kolejności oszacowano zmienne koszty wytwarzania energii w krajowych jednostkach systemowych w założonym okresie. Następnie - przy wykorzystaniu metody optymalizacji rozpływu mocy OPF (Optimal Power Flow) - wykonano analizy rozpływowe dla krajowej sieci 400/220/110 kV, będące podstawą do określenia wskaźników charakteryzujących pracę KSE.
EN From 2013 it will be gradually decreasing the amount of carbon credits that are distributed among power producers free of charge. The most important effect of this process will be an increase in the total cost of electricity generation in fossil fuel sources. The paper makes an attempt to assess the impact of costs associated with the purchase of carbon credits on the working condition of Polish Power System in the 2020 horizon. To do so, first a variable costs of power generation in Polish main power plants were estimated. Then - by using the optimal power flow method - the power flow analysis for a 400/220/110 kV network was performed. The results of analyses were the basis for determining some indicators characterizing the state of Polish Power System.
Słowa kluczowe
PL polityka klimatyczna   uprawnienia do emisji CO2   koszty wytwarzania energii elektrycznej  
EN climate policy   carbon credits   electricity generation costs  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 61--66
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Korab, R.
  • Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów., roman.korab@polsl.pl
Bibliografia
[1] Badyda K., Lewandowski J.: Perspektywy eksploatacji zasobów polskiej energetyki w uwarunkowaniach emisyjnych wynikających z regulacji unijnych. Energetyka, 12/2010.
[2] Czarnecki P.: Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rynek Energii, 2007, nr5.
[3] Czopek K., Trzaskuś-Żak B.: Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowych. Polityka Energetyczna, 2/2009.
[4] Graczyk A.: Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisje CO2 w Unii Europejskiej. Acta Energetica, 1/2009.
[5] Kocot H.: Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji scenariuszy rozwojowych podsektora wytwarzania. Rynek Energii, 2010, 2(87), s. 60-65.
[6] Lorenz U.: Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna, 2/2010.
[7] Lorenz U.: Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego. Polityka Energetyczna, 2/2009.
[8] Popczyk J.: Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku. Rynek Energii, 2008, nr 3(76), s. 2-19.
[9] Popczyk J., Żmuda K., Kocot H., Korab R., Siwy E.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009.
[10] Stawski P.: Wytwarzanie energii elektrycznej – uwarunkowania emisji CO2. Energetyka, 12/2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0031
Identyfikatory