Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0029

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Analiza wykorzystania azotu jako medium suszącego węgiel spalany w kotle oxy

Autorzy Bartela, Ł.  Kotowicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of using of nitrogen as a drying medium for coal combusted in oxy boiler
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej wykorzystania azotu, będącego produktem ubocznym procesu separacji tlenu, celem suszenia węgla brunatnego doprowadzanego do kotła działającego w technologii oxy. W obliczeniach posłużono się modelem kotła pyłowego oraz model bilansowym suszarki węgla. W pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia dla założeń wyjściowych, tj. dla modelu kotła, do którego komory paleniskowej doprowadza się surowy węgiel. Następnie obliczenia prowadzono dla różnych strumieni azotu, jak również różnych parametrów pracy suszarki. Dla oceny wykorzystania azotu celem suszenia węgla wyznaczano zdefiniowaną w pracy sprawność kotła. Sprawność wyznaczano zarówno metodą bezpośrednią, jak również metodą pośrednią co wymagało określania strat energetycznych związanych z pracą kotła. Prócz tego w pracy analizowano zapotrzebowanie na moc elektryczną potrzeb własnych, tj. moc elektryczną potrzebą do napędu wentylatorów oraz moc potrzebną do napędu młyna węglowego.
EN The paper shows the results of a thermodynamic analysis of using of nitrogen, which is a by-product of oxygen separation process, for drying lignite supplied to the boiler, operating in the oxy technology. In calculations the pulverized coal-fired boiler model and coal dryer balance model were used. In the first step the calculations for base assumptions, i.e. for wet-coal-fired oxy-boiler, were made. Then, the calculations for different nitrogen flow and for different dryer operation parameters were made. For the evaluation of using nitrogen for coal drying, boiler efficiency defined in the paper was calculated. The efficiency was determined both by direct, as well as the indirect method, which required the determination of boiler energy losses. Besides, the paper shows the results of analysis of boiler auxiliary power, which is associated with the power for driving the fans and power for the coal mill.
Słowa kluczowe
PL kocioł pyłowy oxy   suszenie węgla brunatnego   analiza termodynamiczna  
EN oxy pulverized coal-fired boiler   lignite coal drying   thermodynamic analysis  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 49--55
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bartela, Ł.
autor Kotowicz, J.
  • Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, lukasz.bartela@polsl.pl
Bibliografia
[1] David M., Fuentes F.: Gas Production Technologies: Competing processes and expected improvements. Air Liquide, R&D Presentation at “Capture & Geological Storage of CO2”-3-5 October 2007-Paris.
[2] Halawa T.: Postęp w budowie bloków energetycznych dużej mocy opalanych węglem brunatnym. Energetyka, grudzień 2007.
[3] Lichota J., Plutecki Z.: Suszenie węgla w elektrowniach. Rynek Energii, nr 6(73), 2007, 36-41.
[4] Liszka M., Ziębik A.: Coal-fired oxy-fuel power unit – Process and system analysis. Energy 35(2010) 943-95
[5] Łukowicz H., Chmielniak T., Kochaniewicz A., Mroncz M.: An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal. Rynek Energii, nr 1(92), 2011, 157-163.
[6] Pawlak-Kruczek H., Lichota J., Jędrusyna A., Tomczuk K., Ostrycharczyk M.: Energy demand in brown coal dryers. Rynek Energii, nr 1(92), 2011, 127-132.
[7] Pronobis M.: Modernizacja kotłów energetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
[8] Skorek-Osikowska A., Bartela Ł.: Model kotła oxy na parametry nadkrytyczne - analiza wybranych parametrów. Rynek Energii, nr 5(90), 2010, 69-75.
[9] Stadler H., Beggel F., Habermehl M., Persigehl B., Kneer R., Modigell M., Jeschke P.: Oxyfuel coal combustion by efficient integration of oxygen transport membranes. International Journal of Greenhouse Gas Control 5 (2011) 7–15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0029
Identyfikatory