Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0026

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Możliwości zarządzania generacją rozproszoną w krajowym systemie elektroenergetycznym

Autorzy Robak, S.  Rasolomampionona, D.  Chmurski, P.  Tomasik, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities of distributed generation management in the polish power system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono obecne zasady zarządzania źródłami generacji rozproszonej w warunkach krajowych, poprzedzone analizą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania tych źródeł, wynikających z prawa krajowego, w tym planowanych przyszłych działań zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz charakterystyką prognozowanego rozwoju tych źródeł. Ponadto przedstawiono podstawowe problemy związane z integracją źródeł generacji rozproszonej wynikające z obecnych zasad zarządzania tymi źródłami oraz wskazano możliwe kierunki zmian tych zasad umożliwiające pozyskanie generacji rozproszonej dla celów sterowania pracą systemu elektroenergetycznego z poziomu operatora systemu.
EN The submitted paper described the present principles of GR source management in the Polish power grid. First an analysis of present legal and formal aspects of GR operation is presented. This analysis considers the national law and the amendments to be introduced so that the total participation of GR sources in the total energy production could be increased and it would be possible to make any forecast of their development. Then fundamental problems related to the integration of those GR sources to the power grid, resulting from the present GR management principles are presented. Finally some potential solutions aimed at the modification of present GR management principles and better use of GR sources themselves for power system control enhancement are outlined.
Słowa kluczowe
PL generacja rozproszona   zarządzanie generacją   sterowanie systemem elektroenergetycznym  
EN distributed generation   power generation management   power system operation and control  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 31--36
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Robak, S.
autor Rasolomampionona, D.
autor Chmurski, P.
autor Tomasik, G.
Bibliografia
[1] Bagiński J. Rumiński M., Wawrzyniak D.: Geneza i idea zrównoważonego rozwoju. Przegląd Techniczny. Wkładka: Inżynieria Jakości, nr 1, kwiecień 2006.
[2] IEA, (2002), Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets, Paris, p. 128.
[3] Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
[4] Kamrat W.: Wybrane technologie energetyczne generacji rozproszonej. Rynek Energii, 2005, nr 3(58), 29–35.
[5] Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, MG, projekt z dnia 26.11.2010 r.
[6] Kucęba R.: Determinanty rozwoju generacji rozproszonej – analiza komparatywna. Rynek Energii, 2010, nr 4(89).
[7] Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10.11.2009.
[8] Urząd Regulacji Energetyki , http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html
[9] Zbiór referatów pod redakcją J. Popczyka: Konferencja: Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie 2008-2020 (z uwzględnieniem perspektyw 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych (ekonomiki) i innowacyjnych technologii - różne scenariusze rozwojowe energetyki, Warszawa 16-17.06, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0026
Identyfikatory