Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0025

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Energetyka wiatrowa w Polsce - analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych

Autorzy Kacejko, P.  Wydra, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wind energy in Poland - analysis of potential power system balance limitations and influence on conventional power units operational conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy farm wiatrowych w Polsce, po osiągnięciu hipotetycznego poziomu 12000 MW mocy zainstalowanej. Wykorzystano lokalizacje farm określone na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci oraz warunki wietrzności określone za pomocą systemu Anemos. Na podstawie tych warunków dla każdej lokalizacji oszacowano, że maksymalny poziom generacji wiatrowej (9000 MW) może wystąpić nie dłużej niż 1000 godzin rocznie, natomiast przez blisko 6000 godzin w roku moc generowana nie przekroczy 4000 MW. Wyniki te powinny być brane pod uwagę przy szacowaniu oddziaływania energetyki wiatrowej na system elektroenergetyczny. W artykule do-konano także analizy możliwych do wystąpienia ograniczeń bilansowych generacji wiatrowej na podstawie hipotetycznego obciążenia KSE w roku 2020. Celem niniejszego artykułu było także przeanalizowanie dynamiki zmian obciążenia SEE oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy generacja wiatrowa znacząco pogarsza warunki pracy jednostek konwencjonalnych, co często jest podnoszone przez jej przeciwników.
EN The paper shows the results of analysis taking into account wind generation of 12 000 MW installed power in Poland by the 2020 year. Wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid have been taken into consideration. Generated power variation analysis has shown that the maximal level of wind generation (9,000 MW) is expected over 1,000 hours of the year, while the rest of 6,000 hours a year of total generated wind power have been expected lower than 4,000 MW. Those results should be taken into consideration when estimating an influence of wind generation on a power system. In this article the analysis of potential power system balance limitations for wind farms have been elaborated based on appropriate scaling of system load to level for year 2020 and estimated wind generation. The aim of this work was also an analysis of mean hour load gradients of the power system before and after interconnecting the mentioned 12 000 MW of wind generation to the system and an attempt to answer the question whether the wind generation, would be destabilizing to power system or would not.
Słowa kluczowe
PL generacja wiatrowa   farmy wiatrowe   ograniczenia generacji   analiza statystyczna  
EN wind generation   wind farms   generation limitations for wind farms   statistical analysis  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 25--30
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kacejko, P.
autor Wydra, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, p.kacejko@pollub.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 28 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
[2] Kacejko P., Pijarski P.: Przyłączanie farm wiatrowych – ograniczenia zamiast przewymiarowanych inwestycji. Rynek Energii, 2009, nr 1.
[3] Kacejko P., Wydra M.: Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych. Rynek Energii, 2010, nr 6.
[4] Korab R.: Zdolności przyłączeniowe krajowej sieci 400 i 220 kV. Rynek Energii, 2010, nr 2.
[5] Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki, 2010.
[6] Paska J., Kłos M.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania. Rynek Energii, 2009, nr 5.
[7] Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej dla PSEW, Warszawa 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0025
Identyfikatory