Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0021

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Nowe moce wytwórcze w świetle polityki ograniczania emisji CO2

Autorzy Pawlik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New generation capacity to reduce emissions of CO2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku rozpatrzono wariantowo oczekiwaną strukturę paliwową krajowej elektroenergetyki dla ograniczenia emisji CO2 o 20%. Poza oczywistą potrzebą zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (i docelowo energetyki jądrowej), istotny efekt może przynieść radykalne zwiększenie inwestycji w źródła gazowe. Pozwoli to na ograniczenie inwestycji w wielkoskalowe źródła węglowe.
EN Against the background of the projected increase in electricity demand by 2020 were considered alternatively expected fuel domestic power structure to reduce CO2 emissions by 20%. Besides the obvious need to increase the share of renewable energy (and ultimately nuclear power), a significant effect could bring a radical increase investment in gas source. This will limit investment in large-scale coal-fired plants.
Słowa kluczowe
PL struktura paliwowa   odnawialne źródła energii   elektrownie gazowe  
EN fuel structure   renewable energy sources   gas power stations  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 3--7
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Pawlik, M.
Bibliografia
[1] ARE: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku (zał. 2 do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”). Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r.
[2] Badyda K., Lewandowski J.: Uwarunkowania wzrostu zapotrzebowania na gaz dla energetyki i ciepłownictwa. Rynek Energii 2009, nr 5(84), s. 2-7.
[3] Majchrzak H.: Główne założenia i cele polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Mat. Seminarium Komitetu Problemów Energetyki PAN, Warszawa, 7.05.2009.
[4] Pawlik M.: Pakiet klimatyczny UE a struktura paliwowa krajowej elektroenergetyki. Archiwum Energetyki 2010, nr 3, s.115-126.
[5] Popczyk J.: Energetyka postprzemysłowa. Energetyka w społeczeństwie wiedzy. Mat. Seminarium Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN „Ekonomiczne aspekty elektroenergetyki rozproszonej”, Warszawa, 24.04. 2009.
[6] Zahlen und Fakten zur Stromerzeugung 2010/2011. VGB PowerTech.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0021
Identyfikatory