Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0010

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym

Autorzy Jabłoński, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Shear problem of T-sectional composite reinforced concrete beams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia dane literaturowe dotyczące zagadnienia ścinania w belkach żelbetowych zespolonych o przekroju teowym – ich pracy w strefach przypodporowych oraz styku. Na wstępie przedstawiono gdzie w praktyce budowlanej występują elementy zespolone o przekroju teowym. Następnie przeanalizowano sposoby ustalania parametrów geometrycznych (według zaleceń normowych [12,14]) przekrojów teowych w belkach monolitycznych oraz belkach zespolonych ze stykiem nierozwarstwionym lub zarysowanym. W celu opanowania istoty zagadnienia przestudiowano literaturę [6,7,8,9] oraz normy [12,13] w zakresie ścinania w strefach przypodporowych oraz między środnikiem a półką jednorodnych przekrojów teowych. Przechodząc do rozpoznania meritum zagadnienia skoncentrowano się na: ścinaniu w styku między prefabrykatem a betonem monolitycznym, pracy stref przypodporowych zginanych belek zespolonych oraz uzupełniono wiadomości o ścinaniu w stropach gęsto żebrowych [3,5,12,14,15,16]. Na zakończenie zrelacjonowano najistotniejsze badania w aspekcie ścinania i pracy styku belek zespolonych o przekroju teowym [3,4,10,11] oraz wyprowadzono wnioski dla badań własnych.
EN The article presents data available in the literature concerning shear problem of composite concrete T-beams - their running in support zone and contact surface. To begin with presented where are in the civil engineering T-sectional composite elements. Following made an analysis of method for geometric buckling (according to standards [12,14]) T-sections of monolithic and composite beams without and with cracked contact surfaces. There were also literature [6,7,8,9] and standards [12,13] studies in field of support zone and between flange and web shearing solid T-beams in order to know the matter. In the essence of problem concentrated on: horizontal shearing in contact surface between precast and cast in place components, running support zone of bending composite beams and complete rib-and-slab floors’ sharing data [3,5,12,14,15,16]. At the end reported the most important researches in shearing and running contact surface of composite T-beams [3,4,10,11] also draw a conclusions to my own work.
Słowa kluczowe
PL żelbetowe belki zespolone   ścinanie   praca podporowa   przekrój teowy  
EN composite reinforced concrete beam   shear   support running   T-sectional cross  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2011
Tom vol. 9, nr 2
Strony 5--22
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Jabłoński, Ł.
  • Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, l.jablonski@pollub.pl
Bibliografia
[1] Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement, Kraków 2004.
[2] Dyduch K., Ajdukiewicz A., Konstrukcje zespolone w budownictwie ogólnym i przemysłowym, Materiały V Konferencji naukowej „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra 1999, str. 29-48.
[3] Halicka A., Studium stanu naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych, Wydawnictwo uczelniane, Lublin 2007.
[4] Jarząbek L., Kłapoć M., Marcinowski J., Stopień zespolenia prefabrykowanych płyt stropowych z podciągiem. Program badań i wstępne symulacje numeryczne, Materiały T.VII „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra, str. 179-189.
[5] Król M., Halicka A., Tur W., Konstrukcje zespolone z udziałem betonu zwykłego i ekspansywnego, Wydawnictwo uczelniane, Lublin 1997.
[6] Łapko A., Jansen B. CH., Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 2005.
[7] Praca zbiorowa: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2 (pod redakcją Majewskiego Z.), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
[8] Starosolski W., Konstrukcje Żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych tom 1, wydanie 13, PWN, Warszawa 2011.
[9] Starosolski W., Konstrukcje Żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych tom 2, wydanie 13, PWN, Warszawa 2011.
[10] Tan K. H., Guan L. W., Lu X., Lim T. Y., Horizontal Shear Strenght of Indirectly Loaded Composite Concrete Beams, ACI Structural Journal/July-August 1999 str. 533-538.
[11] Wilczyński R., Konstrukcje Zespolone, ITB, str. 193-207.
[12] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[13] PN-B-03264, 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[14] PN-EN 15037-1:2008(U) Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki (org.).
[15] PN-54/B-03300: Stropy żelbetowe gęstożebrowe betonowane na miejscu budowy. Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych.
[16] ACI 318-02, ACI-318R-02: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.
[17] Przewodnik projektanta systemu stropowego Rectobeton; materiały firmowe Rector Polska 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0026-0010
Identyfikatory