Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0039

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Energetyka wiatrowa w Polsce - realna ocena możliwości wytwórczych

Autorzy Kacejko, P.  Wydra, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wind energy in Poland - real estimation of generation possibilities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano oceny możliwości energetyki wiatrowej w Polsce, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru Anemos. Pod uwagę wzięto farmy wiatrowe które posiadają aktualne warunki przyłączenia do sieci WN. Analiza uwzględnia typy turbin wiatrowych przewidzianych do instalacji w farmach. Uzyskane wyniki poddano analizie oraz postawiono wnioski mające na celu określenie realnych wartości mocy i energii, która może być wprowadzona do systemu elektroenergetycznego jako efekt pracy tych obiektów.
EN The abilities of wind power generation in Poland based on wind speed variations obtained from Anemos Wind Atlas for Poland from 2006, 2007 and 2008 year was inspected. The wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid was taken into consideration. The analysis took into account different wind turbine types planned to be installed on mentioned farms. Achieved results was analyzed and conclusions were proposed in order to determine real values of powers and energies which could be injected into the system as a result of its operation.
Słowa kluczowe
PL generacja wiatrowa   farmy wiatrowe  
EN wind generation   wind atlas   statistical analysis  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 6
Strony 100--104
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kacejko, P.
autor Wydra, M.
Bibliografia
[1] Buchta F., Jaroń M., Morkisz J., Gąszczak B.: O potencjale technicznym przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego, Rynek Energii, Nr 2, kwiecień 2010.
[2] Documentation Anemos Wind Atlas for Poland, Document No PL – 94042 – 3288 – Rev00 –WA – MS, Gesellschaft fur Umweltmeterologie mbH, November 2009.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 28 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
[4] Kacejko P., Pijarski P. Przyłączanie farm wiatrowych – ograniczenia zamiast przewymiarowanych inwestycji. Rynek Energii 2009, nr 1.
[5] Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 1999.
[6] Korab R.: Zdolności przyłączeniowe krajowej sieci 400 i 220 kV, Rynek Energii 2010, nr 2.
[7] Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2009.
[8] Paska J., Kłos M.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania. Rynek Energii 2009, nr 5.
[9] Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., Zał. Nr 2 do dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa sierpień 2009.
[10] Wind Power in Power Systems, editor T. Ackerman, John Wiley and Sons, Ltd, 2008.
[11] Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej dla PSEW, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0039
Identyfikatory