Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0027

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Metodyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methodology of electric power system reliability analysis and assessment in electricity market conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd aktualnego stanu metodyki analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono dostępne modele, metody i narzędzia komputerowe wraz z obliczanymi wskaźnikami niezawodności i wymaganymi danymi. W końcowej części artykułu przedstawiono nowe kwestie, które poja-wiły się wraz z rynkiem energii elektrycznej. Oznaczają one nowe wymagania co do niezawodności systemu elektroenerge-tycznego oraz metod analizy, które wpływają na zastosowanie opisanych metod i narzędzi. Nową ideą jest rozpatrywanie niezawodności zasilania w kategoriach ekonomicznego zarządzania ryzykiem.
EN In this paper the synthetic review of state-of-art in the area of electric power system reliability analysis and assessment methodology is given. The available models, methods and computer tools are discussed as well as evaluated reliability indices and data needs. In the final part of the paper the new issues, which appeared together with electricity markets, are presented. The new requirements concerning power system reliability and its analysis methods have appeared. They are influencing on applying of described methods and tools. The new idea is that supply reliability should be considered in categories of economic risk management.
Słowa kluczowe
PL rynek energii elektrycznej   system elektroenergetyczny   niezawodność   analiza i ocena   metodyka  
EN electricity market   electrical power system   reliability   analysis and assessment   methodology  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 6
Strony 23--32
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Paska, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej (ZEiGE), ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Billinton R., Allan R.N.: Reliability Assessment of Large Electric Power Systems. Kluwer Academic Publishers. Boston-Dordrecht-Lancaster, 1988.
[2] Billinton R., Kumar S.: Indices for Use in Composite Generation and Transmission System Adequacy Evaluation. Electrical Power & Energy Systems. Vol. 12, No. 3, July 1990.
[3] Bulk System Reliability - Measurement and Indices. A Report by IEEE Working Group on Measurement Indices. IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 4, No. 3, 1989.
[4] Definition of “Adequate Level of Reliability”. NERC. December 2007.
[5] Fourth Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply 2008. 10 December 2008.
[6] Glossary of Terms Used in Reliability Standards. NERC. November 13, 2008.
[7] IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. IEEE Std. 1366 – 2003.
[8] Paska J.: Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Prace Naukowe PW – Elektryka. Nr 120, 2002.
[9] Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
[10] Paska J.: Ocena i rozwinięcie merytoryczne definicji związanych z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego. PBZ-MEiN-1/2/2006. Warszawa, grudzień 2007.
[11] Paska J.: Analysis and Evaluation of Electric Power System Reliability. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 7, 2008.
[12] Paska J.: Electric Power System Reliability Optimization. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 11, 2008.
[13] Paska J.: Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation. Rynek Energii nr 5, 2008.
[14] Paska J., Anders G.J., Kłos A: Pojęcia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego w różnych horyzontach czasowych. Archiwum Energetyki. Tom XXXIX(2009), nr 1.
[15] Paska J. (Principal Investigator), Bartczak J., Kłos A., Momot, Nowakowska E.; Bargiel J., Goc W., Sowa P., Teichman B.: Application of TRELSS and Implementation of Value-Based Reliability Approach at Polish Power Grid Company. TR-114816. EPRI, Palo Alto, CA and PPGC, Warsaw, Poland, March 2000.
[16] Paska J. i inni: System wspomagania analiz niezawodnościowych pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca dla PSE SA. Warszawa, wrzesień 2002.
[17] Paska J. i inni: Opracowanie modeli niezawodnościowych dla generacji wiatrowej. Praca dla PSE-Operator SA. Warszawa, czerwiec 2008.
[18] Power System Reliability Analysis. Application Guide. CIGRE WG 03 of SC 38 (Power system analysis and techniques). Paris, 1987.
[19] Power System Reliability Analysis. Composite Power System Reliability Evaluation. CIGRE Task Force 38-03-10. Paris, 1992.
[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. 2007 r. Nr 93, poz. 957; 2008 r. Nr 30, poz. 178; 2008 r. Nr 162, poz. 1005.
[21] Security of Electricity Supply. CEER Report 2004. September 2004.
[22] Singh Ch., Schwan M., Wellsow W.H.: Reliability in Liberalized Electric Power Markets – from Analysis to Risk Management – Survey Paper. 14th Power Systems Computation Conference. Sevilla – Spain, June 24-28, 2002.
[23] Sorg A., Wellssow W.H.: Valuation of Planning Criteria in a Competitive Market. Proceedings of the International Conference on Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power Technologies (DRPT 2000). London, 2000.
[24] UCTE System Adequacy Methodology. UCTE. January 2009.
[25] Wen F.S., Felix F., Ni Y.X.: Generation Capacity Adequacy in the Competitive Electricity Market Environment. Electrical Power & Energy Systems. Vol. 26, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0023-0027
Identyfikatory