Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0101

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Monitoring in energy sector management

Autorzy Kościelniak, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Monitoring finansowy w sektorze energetycznym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Market economies witness a growing responsibility of companies for the effects of the managers' decisions. This causes an increase in demand for information and tools for support of decision-making. One of these tools is financial monitoring, which is a system of continuous, fast observation and warning about alarming events in the area of financial management, based on a properly formed arrangement of selective and key financial information in the companies. The goal of this paper is to attempt to determine the position and the role of financial monitoring in the process of decision-making, whose primary goal is to identify signs of deteriorating financial standing and to ensure implementation of the adopted strategies.
PL W gospodarce rynkowej wzrasta odpowiedzialność przedsiębiorstw za skutki podejmowanych decyzji menedżerskich. Z tego względu wzrasta zapotrzebowanie na informacje i narzędzia wspomagające po-dejmowanie decyzji. Jednym z narzędzi jest monitoring finansowy, który jest systemem stałej, szybkiej obserwacji oraz ostrzegania przed niepokojącymi zjawiskami w sferze zarządzania finansowego, w oparciu o odpowiednio zbudowany układ selektywnych, kluczowych informacji finansowych spółki. Celem artykułu jest próba określenia miejsca i roli w procesie podejmowania decyzji monitoringu finansowego, którego podstawowym zadaniem jest wczesne zidentyfikowanie sygnałów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zapewnienie realizacji wytyczonej strategii.
Słowa kluczowe
PL monitoring finansowy   wskaźnik syntetyczny  
EN financial monitoring   synthetic ratio  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 136--139
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor Kościelniak, H.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa, helenak@zim.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa (2007).
[2] Džopalić M., Zubović J., Bradić-Martinović A.: Effective Implementation of e-crm Strategy. Polish Journal of Management Studies,1 (2010), no.1, 54.
[3] Grabara J.: Technical and Organizational Solutions of Supply in the Southern Poland Power Concern, 2,(2009) Elektroenergetyka, n. 3.
[4] Mączyńska E.: Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne. [W]: Praca zbiorowa pod redakcją E. Mączyńskiej: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, (2009), 31.
[5] Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa (2007), 79.
[6] Skoczylas W.: Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw. Rachunkowość, (2004), n.1, 2.
[7] Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa (2007), 31.
[8] Sowiński J.: Badanie wpływu nowej dyrektywy ETS na ceny energii elektrycznej. Rynek Energii 2010, n. 2.
[9] Sowiński J.: Economic Efficiency of Power Generation Investments under Uncertainty and Risk – a Review of Models of Options Approach. Przegląd Elektrotechniczny, (2008), n. 9, 74-79.
[10] Szkutnik J., Gawlak A.: Dynamiczna efektywność rozdziału energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych. Rynek Energii 2009, n. 2.
[11] Zarzecki D.: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, Interbook, Szczecin (1997), 9-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0101
Identyfikatory