Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0099

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Managing of energy production waste in Polish power plants

Autorzy Starostka-Patyk, M.  Grabara, J. K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Gospodarowanie odpadami energetycznymi w polskich elektrowniach
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The process of energy production poses environmental threat and it is necessary to take measures on its negative impact minimalization. The Polish power plants have specialized systems working for environmental protection, including air, water, protection against noise pollution and waste management. The main waste (because of their number), arising in the process of energy production are incineration waste, so ash and slag. This article focuses on the presentation the amount of waste generated from energy production in Poland and methods of their managing in the Polish power plants.
PL Proces wytwarzania energii stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego i konieczne jest podjęcie środków minimalizujących ten negatywny wpływ. Polskie elektrownie dysponują obecnie specjalistycznymi systemami chroniącymi środowisko, czyli powietrze, wodę, ochrona przed hałasem oraz gospodarka odpadami. Główne odpady (ze względu na ich ilość), powstające w procesie produkcji energii, stanowią odpady z procesów spalania, a więc popioły i żużle. Ten artykuł skupia się na prezentacji ilość wytwarzanych odpadów z produkcji energii w Polska i metod ich zagospodarowywania w polskich elektrowniach.
Słowa kluczowe
PL odpady energetyczne   gospodarowanie odpadami  
EN energy production waste   waste management  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 109--112
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Starostka-Patyk, M.
autor Grabara, J. K.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Ekonometrii i Informatyki, 42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19B, grabara@zim.pcz.pl
Bibliografia
[1] Brożyna M., Mazurkiewicz M.: Możliwości wykorzystania odpadów z palenisk fluidalnych. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 2000.
[2] Dąsal K, Popławski T.: Dobór zmiennych wejściowych w modelu prognoz długoterminowych funkcją Q. Przegląd Elektrotechniczny, R.85 Nr 2/2009 s.144-148.
[3] Environmental Protection 2007, 2008, 2009. GUS published reports.
[4] Grabara J., Pachura P., Dima I.C.: Conceptual approaches regarding the company logistics. Polish Journal of Management Studies, Vol. 1/2010, Czestochowa 2010, s. 81-87.
[5] http://maps.grida.no/go/graphic/energy_production_waste_in_selected_european_countries
[6] Kot S., Biały I.: Istota prognoz popytu w systemach logistycznych na rynku energii elektrycznej. [W:] Regionalizm a globalizacja: zagrożenia, szanse, wyzwania. XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Lublin 2008.
[7] Kurzak L.: Ecological aspects of energy sector development. Elektroenergetika, vol.2 no 3, 2009
[8] Polish Industry Report by Educational Publisher Wiking; http://wiking.edu.pl
[9] Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2007.
[10] Szkutnik J., Moroz E.: Procedura efektywnej komunikacji w obrębie spółki dystrybucyjnej. Rynek Energii 2009, nr 1.
[11] Ślusarczyk B.: Chosen Aspect of State Support for Renewable Energy in Poland [in] Elektroenergetika 2007. IVth International Scientific Symposium. Proceedings. Stara Lesna, Slovakia 2007.
[12] Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).
[13] Województwo Śląskie – plan gospodarki odpadami. Materiały informacyjne, Katowice, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0099
Identyfikatory