Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0097

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Koncepcja zintegrowanego systemu akwizycji danych o obiektach na terenie uniwersytetu technologiczno-przyrodniczego

Autorzy Drechny, M.  Bieliński, K. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The conception of integrated data acqisition system about technical facilities situated in university of technology and life sciences
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy zintegrowanego systemu akwizycji danych o obiektach realizowaną w Zakładzie Elektroenergetyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podstawowym celem systemu jest akwizycja danych o zużyciu energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu oraz gromadzenie innych informacji o badanych obiektach np. związanych z pogodą (temperatura, ciśnienie, nasłonecznienie, siła wiatru), a także o stanie pracy urządzeń (np. włączony, wyłączony, czas pracy, stopień wykorzystania). Wszystkie zgromadzone informacje umieszczane są w jednej bazie. Dane zgromadzone w ten sposób pozwolą na określenie profilu i wartości zużycia mediów energetycznych przez poszczególne obiekty (np. budynki, laboratoria), umożliwią precyzyjniejsze planowanie zapotrzebowania na media, a także dostarczą wielu dodatkowych informacji np. korelacji między zużyciem mediów a temperaturą otoczenia i temperaturą w obiektach. Drugim nie mniej ważnym celem jest udostępnienie wybranych informacji zgromadzonych w bazie danych na serwerze do prowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe.
EN In this work the conception of building integrated data acquisition system about technical facilities that is realized in Division of Electrical Power Engineering of University of Technology and Life Sciences was described. The main purpose of this system is data acquisition about consumption of electric energy, water, heat, gas and also the acquisition of other information about monitoring objects for example connected with weather (temperature, atmospheric pressure, isolation, the wind power) or device operating conditions (for example switching on/off, the time of work, the degree of use). All gathered information is located in one common database. The data stored in this way allow to define the profile and value of energetic media consumption by individual technical object (for example buildings, laboratories), make possible more precise planning of the media requirement and also give many additional information, for example about correlation between media consumption and the temperature of the environment. The other purpose of this work is to make available the selected information stored in the database in server to use it during the didactical classes with the use of the real mea-surement data. The advantage of presented system conception is its scalability.
Słowa kluczowe
PL akwizycja danych   systemy pomiarowe   baza danych   monitorowanie mediów energetycznych  
EN data acquisition   measurement system   database   data access   energetic media monitoring  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 98--102
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Drechny, M.
autor Bieliński, K. S.
Bibliografia
[1] Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. WKiŁ, Warszawa, 2001.
[2] Bieliński S. K.: Aktywne monitorowanie stanów i przemian energomediów w obiektach rozproszonych. IV Międzynarodowa konferencja procesorów energii ECO – EURO – ENERGIA Bydgoszcz 2007.
[3] Chustecki J.: Vademecum teleinformatyka I. IDG Poland, Warszawa, 1999.
[4] Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice, 1997.
[5] Kubiak Z., Urbaniak A.: Systemy monitorowania zużycia mediów w budynkach, Rynek Energii 2009, nr 5.
[6] Kubiak Z., Urbaniak A.: Sieci bezprzewodowe dla systemów zdalnych pomiarów, Rynek Energii 2010, nr 2.
[7] Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. WKŁ, Warszawa, 2006.
[8] Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe. WKŁ, Warszawa, 2006.
[9] Urbanek A.: Vademecum teleinformatyka II. IDG Poland, Warszawa, 2002.
[10] Urbanek A.: Vademecum teleinformatyka III. IDG Poland, Warszawa, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0097
Identyfikatory