Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0094

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Komunikacja społeczna na rzecz redukcji konsumpcji energii

Autorzy Syrkiewicz-Świtała, M.  Szkutnik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Communication for reduction of energy consumption
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Perspektywy rosnącego zużycia źródeł energii nieodnawialnej skłania do konkretnych działań w celu redukcji konsumpcji energii na świecie. Powodem wzrostu konsumpcji na energię jest rozwój cywilizacyjny a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na nośniki energii zarówno przez konsumentów indywidualnych jak i zbiorowych. Możliwością zapobie-gania wzrostom spożywania energii jest prowadzenie systematycznych kampanii społecznych promujących oszczędności w zużywaniu energii. Kampanie te są przykładem komunikacji społecznej wspomagającej konsumpcję społecznie odpowiedzialną zarówno przez przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe. Komunikacja społeczna na rzecz redukcji konsumpcji energii ma na celu zwrócenie uwagi konsumentom na zaistniały problem, jego konsekwencje w skali globalnej, jak również nakłonienie do zmiany stylu zachowań konsumenckich na polu energetycznym. W artykule zasygnalizowano wpływ decyzji konsumentów i producentów na zużywanie energii, a także zagadnienia dotyczące zielonego marketingu.
EN A prospect for increasing consumption of non-renewable energy sources leads to concrete action to reduce energy consumption in the world. The reason for the increase in consumption of energy is the develop-ment of civilization and thus increase demand for energy carriers, both by individual consumers and community. Possible to prevent surges in energy consumption is to conduct systematic social campaigns to promote savings in power consumption. These campaigns are an example of communication to support socially responsible consumption of both businesses and households. Communication for reducing energy consumption is to draw the attention of consumers to the problem, its consequences on a global scale as well as to induce changes in the style of consumer behavior in the field of energy. The impact of consumer decisions on use of energy is pointed out. The issues of green marketing and its impact on public education in terms of excessive energy consumption are presented.
Słowa kluczowe
PL prognozy zużycia energii   marketing społeczny   komunikacja społeczna   zielony marketing  
EN energy consumption forecast   social marketing   social communication   green marketing  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 83--88
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
autor Syrkiewicz-Świtała, M.
autor Szkutnik, J.
  • Zakład Ekonomiki Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, mswitala@sum.edu.pl
Bibliografia
[1] Bartosik-Purgat M.: Obszary decyzji konsumenckich a typy osobowości młodych Europejczyków. Marketing i Rynek 2008, nr 9.
[2] Bogunia-Boroska M.: Koncepcja marketingu społecznego. Marketing i Rynek 2001, nr 2.
[3] Chodyński A.: Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Wyd. Difin, Warszawa 2007.
[4] Gabryszak R.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2007, nr 4.
[5] Inteligentna energetyka, konserwatorium po raz trzeci, www.nowa-energia.com.pl
[6] Kamińska-Chuchmała A., Wilczyński A.: Zastosowanie metod symulacyjnych do przestrzennego prognozowania obciążeń elektrycznych. Rynek Energii 2009, nr 1.
[7] Kotler Ph., Amstrong P., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
[8] Malko J.: Publiczna polityka energetyczna, Rynek Energii 2009, nr 6 (85), ss. 3-5
[9] Pabian A.(red.): Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
[10] Szczęsna A., Szreder M.: Postrzeganie reklamy społecznej przez młodzież. Marketing i Rynek 2002, nr4.
[11] Definicja energooszczędności. www.dachy.org.pl
[12] Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE
[13] Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
[14] Ministerstwo Gospodarki promuje energooszczędność. www.enerad.pl
[15] Prosument czyli aktywny konsument, www.internetstandard.pl
[16] Raport: Energy to 2050 Scenarios for a Sustainable Future. International Energy Agency. OECD/IEA 2003
[17] Raport: International Energy Outlook 2006, World Energy and Economic Outlook, Energy Information Administration.
[18] Raport: World Energy Outlook 2008, International Energy Agency.
[19] Reklamy Firm 2009. www.vcanal.tv.pl
[20] RWE, Telewizor w trybie czuwania=20% przegapionej energii, www.swiadomaenergia.pl
[21] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, www.wnp.pl
[22] The future of energy. The Economist 2008. www.ecocn.org
[23] Willingness to pay for renewable, www.envirovaluation.org
[24] www.energyfuturecoalition.org
[25] www.entrepreneur.com
[26] www.ideas.repec.org
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0094
Identyfikatory