Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0093

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Identyfikacja wpływu sposobu zasilania elektrolizera na efektywność produkcji paliwa wodorowego

Autorzy Węcel, D.  Ogulewicz, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification influence of the electrolyser power supply method on efficiency hydrogen fuel production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odnawialne źródła energii stosowane do produkcji energii elektrycznej są jednym ze sposobów ograniczenia emitowanego CO2 przez człowieka do atmosfery. Ze względu na niestabilność dopływu energii z takich źródeł, np. energii promieniowania słonecznego, konieczne jest odpowiednie zmagazynowanie pozyskanej energii. Jedną z możliwości jest produkcja i magazynowanie wodoru, który w zależności od zapotrzebowania będzie utleniany w ogniwach paliwowych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z produkcją wodoru do ogniw paliwowych typu PEM. Jednym z podstawowych sposobów produkcji wodoru, wykorzystującym odnawialne źródła energii, jest proces elektrolizy wody. Zastosowanie urządzeń bezpośredniej przemiany takich jak ogniwa fotowoltaiczne pozwala na stworzenie stosunkowo sprawnych i nieskomplikowanych w eksploatacji układów wykorzystujących energię Słońca do produkcji wodoru w elektrolizerach. W artykule zaprezentowano wyniki badań małych generatorów wodoru zasilanych ze stabilizowanego zasilacza prądu stałego, a następnie z ogniw fotowoltaicznych. Celem pracy było określenie optymalnego sposobu połączeń układu ogniwo fotowoltaiczne - elektrolizer, pozwalającego uzyskać maksymalną wydajność.
EN Renewable energy sources, used to power generation, are one of way to reduce emission of CO2 to the atmosphere by people. In respect of unstable energy inflow from such sources, e.g. solar radiation, the appropriate storage of energy is necessary. One of the way is to produce and storage hydrogen, which allows to generate power in fuel cells, adapted to current demand. In this paper are presented problems of hydrogen production for PEM type fuel cells. One of the basic methods of hydrogen production, using renewable energy sources, is water electrolysis. The use of direct conversion devices such as photovoltaic cells, allows to make devices producing hydrogen in electrolyser. This device is relatively efficient and uncomplicated in working and using solar energy. In the paper are presented the results of experimental investigations of small hydrogen generators which are supplied by regulated DC power supply and next by photovoltaic panels. The goal of investigations was determining the optimal connections between photovoltaic panels and electrolysers, which allow to obtain maximum hydrogen production.
Słowa kluczowe
PL generator wodoru   wodór   elektrolizer   ogniwo fotowoltaiczne  
EN hydrogen generator   hydrogen   electrolyser   fuel cell  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 77--82
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Węcel, D.
autor Ogulewicz, W.
  • Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, daniel.wecel@polsl.pl
Bibliografia
[1] Barbir F.: PEM electrolysis for production of hydrogen from renewable energy sources. (2005) Solar Energy, 78 (5), pp. 661-669.
[2] Kolanek C., Walkowiak W.: Wodór – Paliwo przyszłości. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, http://energoprojekt.pl/~igeos/doc/enex2003/pwalkowiak.doc.
[3] Kotowicz J., Janusz K.: Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii 2007, 1(68), s.10-18.
[4] Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T., Matuszek K.: Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym. Rynek Energii, 2009, 2(81), s.52-58.
[5] Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa 2007.
[6] Ogulewicz W., Węcel D., Wiciak G., Łukowicz H.: Instalacja badawcza: ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe. Rynek Energii 2010, 2(87), s.108-112.
[7] Paska J.: Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych. Rynek Energii 2007, nr 5.
[8] Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne. PW, W-wa 2003.
[9] Smoliński S.: Fotowoltaiczne źródła energii i ich zastosowania. Wyd. SGGW, Warszawa 1998.
[10] Surygała J.: Wodór jako paliwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2008.
[11] Węcel D.: Wodór do ogniw paliwowych typu PEM. Archiwum Spalania, vol.9 (2009), nr 1-2, s.75-90
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0093
Identyfikatory