Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0091

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Transport rurociągowy dwutlenku węgla oraz układu azot- dwutlenek węgla

Autorzy Nagy, S.  Olajossy, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A pipeline transport carbon dioxide and nitrogen - carbon dioxide system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budowa instalacji do transportu dwutlenku węgla oraz układu dwutlenek węgla-azot wymaga doboru materiałów o odpowiedniej wytrzymałości oraz odporności korozyjnej, gwarantującą bezawaryjną i bezpieczną ich eksploatację. W warunkach przesyłowych można oczekiwać, że CO2 transportowany do miejsc składowania zawierał będzie szereg zanieczyszczeń wpływających zasadniczo na warunki przepływu, tak hydrauliczne jak i termodynamiczne. W artykule omówiono zagadnienia techniczne i ekonomiczne budowy rurociągu do przesyłu dwutlenku węgla i układu azot-dwutlenek węgla (90%CO2/10% N2, 95%CO2/5% N2) dla procesu wspomagania wydobycia ropy (EOR). Omówiono zagadnienia doboru średnicy odwiertu i pokazano sposoby szacowania przepustowości rurociągu.
EN Construction of installations for the transport of carbon dioxide and carbon dioxide system requires the selection of materials-nitrogen of suitable corrosive strength and resistance to guarantee trouble-free opera-tion and secure their operation. In terms of transmission can be expected that CO2 is transported to the storage facilities will include a number of pollutants affecting principally on flow conditions, hydraulic and thermodynamic. Paper discusses issues of technical and economic construction of a pipeline to transport of carbon dioxide and nitrogen-carbon dioxide (90% CO2/10% N2, CO2 95%/5% N2) for Enhanced Oil Recovery (EOR). Paper discusses also considerations for selecting pipeline diameter and shows ways to estimate flow capacity pipeline.
Słowa kluczowe
PL sekwestracja CO2   transport CO2   wspomaganie wydobycia ropy   EOR  
EN carbon dioxide   sequestration   storage   transport   enhanced oil recovery   EOR  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 63--67
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nagy, S.
autor Olajossy, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, olajossy@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] American Petroleum Institute. Spec 5L- Specification for Line Pipe. 43rd ed. 2004, Washington 2004, D.C.: American Petroleum Institute. 155.
[2] Bock, B., et al.:Economic Evaluation of CO2 Storage and Sink Enhancement Options. 2003, TVA Public Power Institute: Muscle Shoals, AL.
[3] Doctor, R., et al.:Transport of CO2, in IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, Metz, et al., Editors. 2005, Cambridge University Press: Cambridge, U.K.
[4] Farris, C.B.:Unusual Design Factors for Supercritical CO2 Pipelines. Energy Progress, 1983. 3(3): p. 150-158.
[5] Gale, J., Davidson J.: Transmission of CO2- Safety and Economic Considerations. Energy, 2004. 29: p. 1319-1328.
[6] Golomb D.: Transport Systems for Ocean Disposal of CO2 and Their Environmental Effects. Energy Convert Manage 1997; 38 (Suppl.): S279–86.
[7] Kotowicz J., Janiusz-Szymańska K.: Integracja obiegu cieplnego bloku węglowego z membranową instalacją CCS. Rynek Energii 2009, nr 6.
[8] McCoy, S. T.: The Economics of CO2 Transport by Pipeline and Storage in Saline Aquifers and Oil Reservoirs, PhD, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2008, PA
[9] McCoy. S.T, Rubin E.S.: An Engineering-economic Model of Pipeline Transport of CO2 with Application to Carbon Capture and Storage, International Journal of Greenhouse Gas Control, iss. 2 ( 2008 ).
[10] Mohitpour, M., H. Golshan, and A. Murray, 2003, Pipeline Design & Construction. 1st ed. 2003, New York, NY: ASME Press.
[11] Morgan, M.G., M. Henrion, Small M.: Uncertainty: a Guide to Dealing with Uncertainty in Quantita-tive Risk and Policy Analysis. 1990, Cambridge: Cambridge University Press. 332.
[12] Nagy S., Olajossy A.: Analysis of Use of Low Quality Natural Gas to Improve Oil Recovery Factor. Arch. Min. Sci., 2007, Vol. 53, Iss. 4
[13] Nagy S., Olajossy A., Siemek J.: Use of Nitrogen and Carbon Dioxide Injection in Exploitation of Light Oil Reservoirs. Acta Montanistica Slovaca. 2006, R. 11, 1 s. 120–124
[14] Nagy S., Olajossy A.: Economic Analysis of use of the early application CO2-EOR technology in Pol-and, Arch. Min. Sci., 2007, Vol. 54, Iss. 1
[15] Nagy S., Siemek J.: Podziemne magazyny gazu i ich rola w gospodarce gazowej, Rynek Energii, 2009 nr 4.
[16] Nyman, D.J., Dracos J.S., Varagani R.: Carbon Dioxide Capture and Transportation Options in the Illinois Basin--Task 3: Assess Carbon Dioxide Transportation Options in the Illinois Basin. 2004, Mid-west Geological Sequestration Partnership: Champaign, IL. p. 82.
[17] Poling, B.E., Prausnitz J.M., O'Connell J.P.: The Properties of Gases and Liquids. 5 ed. 2001: McGraw-Hill Book Company.
[18] Recht D.L.: Design Considerations for Carbon-Dioxide Pipe Lines. Pipe Line Industry, 1984. 61(3).
[19] Skovholt O.: CO2 transportation system. Energy Convers Manage 1993; 34 (9–11):1095–103.
[20] Svensson R, Odenberger M, Johnsson F, Stromberg L.: Transportation systems for CO2-application to carboncapture and storage. Energy Convers Manage 2004; 45(15–16):2343–53.
[21] True, W.R.: More construction, higher costs in store for US pipelines. Oil & Gas J., 2000. 98(36): p. 68
[22] True, W.R.: Profitable 2000, Higher Demand Push US Natural Gas Construction Plans. Oil & Gas Journal, 2001. 99(36): p. 66-80.
[23] True, W.R.: Special Report: Pipeline Economics. Oil & Gas Journal, 2000. 98(36): p. 68-86. Chapter 2: Modeling CO2 Transport by Pipeline 64
[24] Woodhill Engineering Consultants. Pipeline Transmission of CO2 and Energy: Transmission Study - Report. 2002, IEA Greenhouse Gas R&D Programme: Stoke Orchard, UK.
[25] Zhang, Wang G.X., Massarotto P., Rudolph V.: Optimization of Pipeline Transport for CO2 Sequestra-tion. Energy Conversion and Management 47 (2006) 702–715
[26] Zigrang, D.J., Sylvester N.D.: Explicit Approximations to the Solution of Colebrook Friction Factor Equation. AICHE Journal, 1982. 28(3): p. 514-515.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0091
Identyfikatory