Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0090

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Równowaga kosztów krańcowych krótko i długookresowych w elektroenergetyce

Autorzy Kocot, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The balance of the short- and long-running costs in the power system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym twierdzeniem ekonomicznym dotyczącym optymalnego planowania rozwoju produkcji jest twierdzenie o równowadze kosztów krańcowych krótko i długookresowych. W systemach elektroenergetycznych twierdzenie to, jako ogólna zależność ekonomiczna, również obowiązuje, niemniej interpretacja tego twierdzenia, ze względu na rozproszenie systemu elektroenergetycznego oraz występujące ograniczenia, nie jest tak jednoznaczna jak dla produkcji prostej. W artykule zaprezentowano proste przykłady wyjaśniające istotę problemu równowagi tych kosztów krańcowych potwierdzające ich przydatność w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego. Przykłady dotyczą zarówno strat energii jak i ograniczeń w przepustowości elementów systemu.
EN The theorem of a balance of the short- and long-running marginal costs is a substantial economic theorem in an optimal planning of the electric energy production. The theorem, as a general economic relation, is also valid; nevertheless its interpretation because of power system's vastness and some appearing restrictions is not as ambiguous as for the simple production. Some simple examples which explain an essence of the problem of balance and which certify their usefulness in planning of development of the power system have been presented in the paper. The examples concern as well energy losses as restrictions in a power system transmission capability.
Słowa kluczowe
PL koszty krańcowe krótko i długookresowe   rozwój sieci   gęstość ekonomiczna prądu linii   obciążalność linii  
EN short- and long-running costs   economic current density   current-carrying capacity  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 57--62
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kocot, H.
Bibliografia
[1] Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994
[2] Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Monografia opracowana pod redakcją J. Popczyka. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009.
[3] Caramannis M., Bohn R., Schweppe F.: Optimal spot pricing: practice and theory. IEEE Transaction on PAS, September 1982.
[4] Gass S.I.: Programowanie liniowe. PWN, Warszawa 1976.
[5] Kocot H.: Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV w warunkach rynku energii elektrycznej. Rozprawa doktorska, Gliwice 2000.
[6] Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Wa-wa 2007.
[7] Paska J., Sałek M., Surma T.: Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej. Rynek Energii 2010, nr 2.
[8] Szpyra W.: Ekonomiczna gęstość prądu w liniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem wzrostu obciążenia w okresie eksploatacji oraz zmian obciążenia wzdłuż linii. Przegląd Elektrotechniczny, 3’2009
[9] Varian H.: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 1999.
[10] Żmuda K., Kocot H., Korab R.: Studium taryfowe dla elektroenergetyki polskiej. Analiza ekonomiczna podsektora przesyłowego. Praca wykonana dla EPRI. Gliwice, maj 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0090
Identyfikatory