Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0088

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

minanty rozwoju generacji rozproszonej - analiza komparatywna

Autorzy Kucęba, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dispersed generation development determinants - comparative analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule zestawiono indykatory generacji rozproszonej (GR). Zdefiniowano generację rozproszoną z uwzględnieniem indykatorów ekonomicznych i organizacyjnych. Zgodnie z tematyką zawartą w tytule artykułu, zestawiono determinanty rozwoju GR, które zostały wyznaczone na podstawie badań empirycznych (wywiadu bezpośred-niego) - przeprowadzonych w reprezentatywnych grupach ekspertów. W celu obiektywnego spojrzenia na zagadnienia z zakresu drugiego filara wytwarzania - generacji rozproszonej, badania przeprowadzono w dwóch grupach ekspertów: z "zarządzania" oraz "elektroenergetyków" - decydentów w obszarach zarządzania energią elektryczną. Przeprowadzenie badań w wygenerowanych grupach ekspertów, potwierdziło rozbieżności w ich poglądach w badanym zakresie oraz konieczność generowania determinantów GR. Heterogeniczność dotyczy nie tylko kwestii determinantów rozwoju drugiego filara wytwarzania ale również kwestii definicyjnych - np.: GR źródło energii czy jednostka organizacyjna wytwarzania małej skali?; przedmiotowych - np.: zakres działania, lokalizacja, penetracja rynku, własność. Wyznaczone determinanty zestawiono w pięciu konwergentnych kategoriach, takich jak: techniczna, ekonomiczna (skala makro-), organizacyjna (skala mikro-), ekologiczna, oraz społeczna. Wskazano istotę tych determinantów w aspekcie stymulacji rozwoju drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej.
EN The paper presents a summary of Dispersed Generation indicators (DG). Dispersed generation was defined in it with reference to economic and organizational indicators. In accordance with the subject matter of the paper Dispersed Generation development indicators are summarized in it. They were determined on the basis of empirical studies - in-depth interviews conducted in the representative expert groups. In order to preserve an objective approach to the second production pillar - DG, the research was conducted in two expert groups - "management experts" and electro-energy experts" - decision makers in the area of electricity management. The research conducted in the generated expert groups confirmed disparities in their views on the discussed matter and the necessity to generate DG determinants in these decision makers groups. Heterogeneity concerns not only the problem of second production pillar determinants development but also problems concerning definitions - e.g. DG energy source or a small scale production organizational unit?; objective ones - activity range, localization, market penetration, ownership. Discussed determinants were compiled in five convergent categories, such as: technical, economic (macro scale), organizational (micro scale), ecological and social ones. The nature of these determinants in the aspect of second electricity production pillar development stimulation has been shown.
Słowa kluczowe
PL generacja rozproszona GR   determinanty GR   GR w aspekcie organizacyjnym  
EN Dispersed Generation (DG)   DG determinants   DG in organizational aspect  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 47--51
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Kucęba, R.
Bibliografia
[1] Ackermann T., Andersson G., Söder L.: Distributed generation: a definition. Electric Power Systems Research 57 (2001) p.: 195–204.
[2] Dima I. C., Grabara J., Modrak V.: Costs related to the functions of company logistics. Polish Journal of Management Studies, 2010 Vol. 1. s. 24-35, ISSN 2081-7452.
[3] Filipowicz M: Wirtualne elektrownie. Nafta & Gaz Biznes – lipiec/sierpień 2004 web page: www.cire.pl/pliki/2/wirtualne_elektrownie.pdf.
[4] Jędrychowski R.: Zalety standaryzacji systemów nadzoru i zabezpieczeń dla generacji rozproszonej. Rynek Energii 2009, nr 2.
[5] Kucęba R., Kiełtyka L.: Criteria Classification Intelligent Decision Support Systems. ICROS-SICE International Joint Conference 2009, Fukuoka International Congress Center, August 18-21 - Final Program and Papers (publikacja na płycie CD). ISBN 978-4-907764-33-3.
[6] Kucęba R., Kiełtyka L.: Szanse i bariery rozwoju sieci elektrowni małej skali w świetle bezpieczeństwa energetycznego. [W:] Pabian A. (red.): Zarządzanie organizacjami w warunkach globalizacji. Nowe trendy, strategie, techniki. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 240-247. ISBN 978-83-61118-60-2.
[7] Malko J.: Generacja rozproszona jako czynnik zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Energetyka grudzień 2004. http://www.cire.pl/pliki/2/generacjajako.pdf.
[8] Popczyk J.: Perspektywy lokalnych rynków gazu ziemnego. web-page: www.cire.pl/pliki/2/17628planowanie.pdf.
[9] Popławski T.: Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Przegląd Elektrotechniczny 2006 r. R.82 nr 9. s.41-43, PL ISSN 0033-2097.
[10] Sharma D., Bartels R.: Distributed electricity generation in competitive energy markets: a case study in Australia, in: The Energy Journal Special issue: Distributed Resources: Toward a New Paradigm of the Electricity Business, The International Association for Energy Economics, Clevland, Ohio, USA,, pp. 17–40.
[11] Sotkiewicz P., Vignolo J.: Allocation of Fixed Costs in Distribution Networks with Distributed Generatio. IEEE Transactions on Power Systems, forthcoming 2006.
[12] Sowiński J., Ocena konkurencyjności inwestycji w sferze wytwarzania energii elektrycznej w warunkach niepewności, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2006, No 9, Rok LXXXII, s. 89-91, PL ISSN 0033-2097.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0088
Identyfikatory