Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0086

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Modele rynkowe i ich zastosowanie w sektorze elektroenergetycznym

Autorzy Kwiatkowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Market models and their application in the power sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kolejne wyzwania stawiane przed polskim sektorem elektroenergetycznym, w tym m.in.: rozwój energetyki odnawialnej, implementacja dyrektyw środowiskowych Komisji Europejskiej, program budowy energetyki jądrowej czy zmiana architektury rynku energii elektrycznej w kraju wymagają zarówno z perspektywy całego sektora, jak i z perspektywy każdego z przedsiębiorstw energetycznych poszukiwania nowych możliwości analitycznych w zakresie identyfikowania w horyzoncie średnio- i długoterminowym pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw. Jedną z interesujących możliwości dają modele rynkowe (zwane również symulatorami rynku) odwzorowujące pracę sys-temu elektroenergetycznego, w tym procesy związane z pokrywaniem na zasadach rynkowych zapotrzebowania odbiorców końcowych na energię elektryczną przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań oraz roli w tym procesie poszczególnych przedsiębiorstw wytwórczych i pojedynczych źródeł. Referat prezentuje charakterystykę przykładowych narzędzi należących do klasy modeli rynkowych użytkowanych w Europie Zachodniej oraz praktyczne możliwości ich zastosowania.
EN Next challenges for Polish electric power sector, including: the development of renewable energy, implementation of environmental Directives of the European Commission, program for the construction of nuclear power and change in architecture of the electricity market in the country require both from the perspective of the whole sector, and from the perspective of the each power company an exploration of new analytical capabilities for identifying the medium- and long-term market position of those companies. One of the interesting possibilities give market models (also called market simulators) mapping the power system operation, including processes related to market-based covering of end-users demand for electricity, taking into account existing circumstances and role in the process of production of individual companies and individual generating units. The paper presents the characteristics of examples of tools belonging to the class of market models and the practical possibilities of their use.
Słowa kluczowe
PL sektor elektroenergetyczny   model rynku   symulator rynku   rynek energii elektrycznej  
EN power sector   market model   market simulator   electricity market  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2010
Tom nr 4
Strony 36--40
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Kwiatkowski, M.
Bibliografia
[1] Interaction between EMPS and a grid model; materiał roboczy SINTEF; luty 2010.
[2] Kacprzak P., Pałka P., Kaleta M., Smolira K., Toczyłowski E.: Wykorzystanie narzędzi teorii gier do analizy mechanizmów rynku energii. Rynek Energii 2010, nr 1.
[3] Larsen H. V.: Wilmar Deliverable D6.2 (a), Wilmar Planning Tool. User guide; Riso National Laboratory; Roskilde, Denmark; January 2006.
[4] Market based analysis of interconnections between Nordic, Baltic and Poland areas in 2025; Nordel. Baltso. PSE Operator S.A.; 10.02.2009.
[5] Meibom P., Weber C., Barth R., Brand H., Operational costs induced by fluctuating wind power production in Germany and Scandinavia; IET Renewable Power Generation 2009; Vol. 3, pp. 75-83.
[6] PROMED: Market simulator software tool; working paper CESI; CESI 2009.
[7] Swider D. J., Weber C.: The cost of wind’s intermittency in Germany: application of a stochastic electricity market model; European Transactions on Electric Power 2007; 17; pp. 151-172.
[8] Weber C.; EWIS Market Study methodology; University Duisburg-Essen; ENTSO-E – EWIS Meeting September 3, 2009.
[9] Wolfgang O., Haugstad A., Mo B., Gjelsvik A., Wangensteen I., Doorman G.: Hydro reservoir in Norway before and after deregulation; Energy 34 (2009). The International Journal; pp. 1642-1651; Elsevier.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0022-0086
Identyfikatory