PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Problems of Evaluation of Sound and Smell Discomfort in Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koncepcja rozwoju zrównoważonego zakłada trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, co integralnie łączy się z poprawą stanu środowiska. Dźwięk i zapach są istotnymi składnikami odczuwalnej w każdej chwili "jakości życia", uznanej za wyznacznik efektywności wdrażania rozwoju zrównoważonego. Uciążliwości zapachowe i dźwiękowe są źródłem skarg i czynnikami utrudniającymi "przeżywanie krajobrazu". Ocena uciążliwości zapachowych i dźwiękowych w środowisku jest problematyczna ponieważ uciążliwości te są subiektywnym odczuciem, związanym z ludzkim doświadczeniem. W artykule scharakteryzowano znaczenie zapachu i dźwięku w środowisku. Przedstawiono metody ochrony środowiska przed hałasem i odorami. Następnie omówiono przykładowe projekty wskazujące na ważność jakościowych aspektów środowiska. Subiektywna ocena uciążliwości dźwiękowej i zapachowej powinna być integralnym elementem programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ważne jest także podnoszenie poziomu świadomości na temat dźwięku i zapachu w środowisku oraz o ich oddziaływaniu na człowieka.
EN
The conception of sustainable development assumes a long-lasting improvement of living quality of present and future generations what is integrally associated with environmental improvement. Sound and smell are vital elements of "quality of life" which is constantly felt in our life. This "quality" is also treated as a determinant of effectiveness of sustainable development implementation. Odours and noise are often reasons for many complaints and they are factors that hinder to "experience landscape". Valuation of sound and smell discomfort is always a very problematic task because they are subjective feelings, connecting with personal sensitivity. In the paper, significance of sound and smell in the environment is emphasized. Then, some methods of protection against noise and odours are presented. In the end, examples of projects which indicate importance of environment quality are described. Subjective estimation of sound and smell discomfort should be integral component of environment protection and sustainable development strategies. Developing awareness about role of sound and smell in environment and their influence on human life are also of great importance.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
139--144
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. ADAMS M., COX T., MOORE G., CROXFORD B., REFAE M., SHARPLES S., 2006, Sustainable Soundscapes: Noise Policy and Urban Experience, in: Urban Studies, vol. 43 no 13, pp. 2385-2398.
 • 2. BERNAT S., 2007, Projektowanie akustyczne w planowaniu przestrzennym, w: Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 19, s.43-50.
 • 3. CARSON R., Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston 1962.
 • 4. DOBRZAŃSKA B., DOBRZAŃSKI G., KIEŁCZEWSKI D., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2008.
 • 5. Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” Rio de Janeiro, 3- 14 czerwca 1992. Szczyt Ziemi, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 • 6. GIDLOF-GUNNARSSON A., OHRSTROM E., 2007, Noise and Well-being in Urban Residential Environments: The Potential Role of Perceived Availability to Nearby Green Areas, in: Landscape and Urban Planning, vol. 83, pp. 115-125.
 • 7. KOŚMIDER J., MAZUR-CHRZANOWSKA B., WYSZYŃSKI B., Odory, PWN, Warszawa 2002.
 • 8. Landscapes and Individual and Social Wellbeing. European Landscape Convention Report on Theme of the 2003 Workshop, Council of Europe, Strasbourg 2003.
 • 9. LIPIŃSKI A., 2005, Ochrona przed hałasem – znowelizowane Prawo Ochrony Środowiska, w: Bezpieczeństwo Pracy, nr 7-8, s.10-14.
 • 10. Local Noise Action Plans, http://www.silenceip.org/site/fileadmin/SP_J/E-learning/Planners/SILENCE_Handbook_Local_noise_action_plans.pdf [29.10.2009].
 • 11. MAKLES Z., GALWAS-ZAKRZEWSKA M., 2005, Złowonne gazy w środowisku pracy, w: Bezpieczeństwo Pracy, no. 9, s.12-16.
 • 12. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 http://www.oigr.pl/pliki/legislacyjne/19.04.2009.pdf [29.10.2009].
 • 13. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Dz.U.2001 nr 62 poz.627.
 • 14. Program ochrony przed hałasem dla miasta Poznania na lata 2008-2013 http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/?id=11105&instance=1017&parent=0&lang=pl [29.10.2009].
 • 15. Projekt Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, http://www.gios.gov.pl/dokumenty/ proj_ustawy50307.pdf [29.10.2009].
 • 16. RAIMBAULT M., DUBOIS D., 2005, Urban Soundscapes: Experience and Knowledge, w: Cities 22, 5, pp.339-350.
 • 17. RUTKOWSKI J.D., KOŚMIDER J., SZKLARCZYK M., Substancje odorotwórcze w środowisku, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.
 • 18. SCHAFER R.M., The Tunning of the World, Mc Clelland and Stewart, Toronto 1976.
 • 19. SKAWSKA K., ŚWIDRAK K., Świat w zasięgu nosa, NG, Warszawa 2009.
 • 20. SKOWROŃSKI A., 2006, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol.1 no 2, s.47-57.
 • 21. Sounder City. The Mayor’s Ambient Noise Strategy. Greater London Authority 2004, http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/noise/docs/noise_strategy_all.pdf [29.10.2009].
 • 22. SOUTHWORTH M., 1969, The Sonic Environment of Cities, in: Environment and Behavior, vol.6, pp. 49-69.
 • 23. YANG W. KANG J., 2005, Soundscape and Sound Preferences in Urban Squares: a Case Study in Sheffield, in: Journal of Urban Design, vol. 10 no 1, pp. 61-80.
 • 24. WOJCIECHOWSKI K.H., Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0017-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.