Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0010-0042

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Generating of electricity and heat in hybrid power systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Z wykorzystaniem zasobów odnawialnych do produkcji energii elektrycznej (i/lub ciepła) i jej rozproszonym wytwarzaniem wiąże się pojęcie hybrydowych systemów (układów) wytwórczych (HSW), przez które rozumie się połączenie różnych technologii wykorzystania odnawialnych zasobów energii, konwencjonalnych technologii wytwarzania energii elek-trycznej (i/lub ciepła), urządzeń do magazynowania energii (zasobników energii) oraz złożonych systemów nadzoru i sterowania. Systemy HSW w wielu przypadkach mogą okazać się bardziej opłacalne ekonomicznie, a ich zastosowanie może być bardziej przyjazne dla środowiska. W artykule przedstawiono istotę hybrydowych systemów wytwórczych, ich rodzaje, przykłady rozwiązań elektrowni hybrydowych wykorzystujących odnawialne zasoby energii wiatru i Słońca tj. elektrowni słoneczno-wiatrowej, słonecznej z ogniwem paliwowym oraz elektrowni wiatrowej z zasobnikiem energii.
EN In this paper main features of hybrid power systems, exemplary solutions of hybrid power systems: hybrid solar-wind power plant; hybrid solar power plant with fuel cell; and hybrid wind power plant with energy storage; are discussed. These last solutions enable optimal utilization of primary energy of wind and Sun. Also the basis of integrated methodology for efficiency assessment of hybrid power systems is presented.
Słowa kluczowe
PL wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła   hybrydowe systemy wytwórcze   odnawialne źródła energii  
EN generation of electricity and heat   hybrid power generating systems   renewable energy sources  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2007
Tom nr 5
Strony 24--32
Opis fizyczny bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor Paska, J.
Bibliografia
[1] Biczel P.: Optymalne wykorzystanie pierwotnych nośników energii na przykładzie hybrydowej elektrowni słonecznej z ogniwami paliwowymi. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny. Warszawa 2003.
[2] Biczel P., Paska J.: Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako przykład optymalnego wykorzystania w energetyce rozproszonej pierwotnych nośników energii. Elektroenergetyka – Technika, Ekonomia, Organizacja 2003, nr 4.
[3] Biczel P., Kłos M., Paska J.: Hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych. VII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urzą¬dzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia „Kozienice” S.A., 10-12 marca 2004.
[4] Handbook of Hybrid Power Systems – Distance Learning Tool. HYPOS-DILETR Project, 2005.
[5] Impact of increasing contribution of dispersed generation on the power system. Working Group 37.23. CIGRE. Paris, February 1999.
[6] Kłos M.: Aspekty techniczne i ekonomiczne magazynowania energii elektrycznej na przykładzie elektrowni wiatrowej. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny. Warszawa 2006.
[7] Paska J.: Technologie generacji rozproszonej. Elektroenergetyka – Technika, Ekonomia, Organizacja 2002, nr 4.
[8] Paska J.: Możliwości wykorzystania ogniw paliwowych w generacji rozproszonej. Rynek Energii 2002, nr 6.
[9] Paska J.: Techniczne i ekonomiczne aspekty generacji rozproszonej. VI Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia „Kozienice” S.A., 12-14 marca 2003.
[10] Paska J.: Wytwarzanie energii elektrycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
[11] Paska J.: Renewable Energy Sources, Distributed Generation and Hybrid Power Systems in Works of WUT Institute of Electrical Power Engineering. 8th International Symposium “Höfler’s Days”. Portoroz-Slowenia, 6-8 November, 2005.
[12] Paska J., Biczel P.: Hybrid Photovoltaic - Fuel Cell Power Plant. IEEE St. Petersburg PowerTech‘2005. St. Petersburg, Russia. June 27-30, 2005.
[13] Paska J., Kłos M.: Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce – APE’05”. Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca 2005.
[14] Paska J., Biczel P., Kłos M.: Experience with Hybrid Power Generating Systems. 8th International Confer¬ence „Electrical Power Quality and Utilization - EPQU’05”. (under auspices of IEEE, KE PAN, SEP) Cracow-Poland, September 21-23, 2005.
[15] Paska J., Dzik R., Kłos M., Sałek M.: Hybrydowe układy wytwórcze energii elektrycznej – zintegrowane podejście techniczno-ekonomiczno-ekologiczne. VIII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia „Kozienice” S.A., 2-4 marca 2005.
[16] Paska J., Sałek M., Surma T.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Wiadomości Elektrotech¬niczne 2005, nr 12.
[17] Paska J., Surma T., Sałek M.: Generacja rozproszona a lokalne rynki energii elektrycznej. Rynek Energii 2004, nr 3.
[18] Pazio W.: Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiąz¬ków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz. U. Nr 261, poz. 2187.
[20] Reński A., Słomiński D.: Tendencje rozwojowe małych układów skojarzonych w Polsce i na Świecie. Rynek Energii 2005, nr 5.
[21] Solińska M., Soliński I.: Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energe¬tyce odnawialnej. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0010-0042
Identyfikatory