PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainable development: philosophical and medialistic aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosunek myśli filozoficznej do idei zrównoważonego rozwoju wiąże się w sposób szczególny z orientacją aksjologiczną myślicieli, ich przekonaniami natury ontologicznej i epistemologicznej oraz orientacji historiozoficznej. Wyróżnia się cztery zasadnicze orientacje: - filozofia równoważenia wzrostu i aktywnej ochrony środowiska; - filozofia zrównoważonego rozwoju społecznego; - filozofia ekorozwoju; - filozofia realnego ekorozwoju. Metodą dochodzenia do sensownego pojmowania kategorii zrównoważonego rozwoju może stać się metoda fenomenologiczna nawiązująca do tradycji naturalistycznej, łącząca w sobie badania oparte o intencjonalność poznania skierowanego na przyczynowość przyrody. W artykule omówiona jest koncepcja fenomenologii życia A. T. Tymienieckiej, która może być w tym procesie szczególnie przydatna.
EN
Relation between philosophical thought and the idea of sustainable development is connected especially with axiological orientation of philosophers, their cognitional, epistemological and historical convictions. One can distinguish four basic standpoints: - philosophy of balanced growth and active protection of the environment; - philosophy of sustainable social development; - philosophy of ecodevelopment; - philosophy of real ecodevelopment. The method of reaching reasonable understanding of sustainable development category may be phenomenological, referring to naturalistic tradition. In the article the idea of phenomenology of life proposed by A. T. Tymieniecka is discussed. It may be extremely useful in the process.
Czasopismo
Rocznik
Strony
33--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Allee W. C., Emerson A. E., Park O., Park T., Schmidt K. P., Zasady ekologii zwierząt, Warszawa 1958.
 • 2. Bachhaus G., Impetus and Equipoise in th Life-strategies of Reason as the Culmination of A. T. Tymienieckas open system of her Phenomenology of Life, w: “Phenomenological Inquiry” 2003, Tom 27.
 • 3. Baudrillard J., Symulakry i symulacje, Warszawa 2005.
 • 4. Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: A. Papuziński, Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 • 5. Casy E. S., Taking a Galance at the Environment. Preliminary Thoughts on a Promising Topic, w: Brown Ch. S., Toadvine T. (red. ), Eco-Phenomenology, Back to the Earth Itself, Albany 2003.
 • 6. Definicje pojęć z zakresu ochrony środowiska, Warszawa 1993.
 • 7. Duda-Gwiazda J., Podatek Tobina, w: Bibuła. Biuletyn Stowarzyszenia ATTAC 2002, nr 1.
 • 8. Fiut I. S., Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.
 • 9. Fiut I. S. Phenomenology and Ecophilosophy, w: “Analecta Husserliana” 2006, Tom XCI.
 • 10. Fiut I. S., Konsiliencyjny model nauk Edwarda O. Wilsona, w: I. S. Fiut, Idee i Myśliciele. Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XXI wieku, Kraków 2004, Tom. VI.
 • 11. Fiut I. S., Idee H. M. McLuhana a przyszłość komunikowania medialnego, w: Sokołowski M. (red. ), U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze XXI wieku, Olsztyn 2005.
 • 12. Gabon-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 2004.
 • 13. Habermas J., Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Warszawa 2004.
 • 14. Hull Z., Filozofie zrównoważonego rozwoju, w: Papuziński A. (red. ), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 • 15. Kośmicki E., Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki, w: Papuziński A. (red. ), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 • 16. Kozłowski S., Zrównoważony rozwój w pięć lat po Rio de Janeiro, w: Człowiek i Przyroda 1998, nr 8-9.
 • 17. Kozłowski S., Wróblewski Z. (red. ), Wokół mnożnika cztery, Lublin 2000.
 • 18. Legowicz J., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii, Warszawa 1968.
 • 19. Maturana H. R., Varela F. J., Autopoietische Systeme: eine Bestimmung der Lebedingen Organisation, w: Maturana H. R., Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig 1985.
 • 20. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
 • 21. Mrietta, D. E. Jr., Back to Earth with Reflection and Ecology, w: Brown Ch. S., Toadvine T. (red. ), Eco-Phenomenology. Back to the Earth Itself, Albany 2003.
 • 22. Mutschler H. D., Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, Kraków 2005.
 • 23. Odum E. P., Podstawy ekologii, Warszawa 1969.
 • 24. Our Common Future, World Commission Report on Environmental and Development, Oxford and New York 1987.
 • 25. Papuziński A., Filozoficzne aspekty zasadyzrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój a „iustica socialis”, w: Pawłowski A., (red. ), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Lublin 2004.
 • 26. Papuziński A., Zrównoważony rozwój a współczesne problemy ekologii: ontologia polityki, w: Papuziński A. (red. ), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 • 27. Pawłowski A., Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Lublin 2004.
 • 28. Piątek Z., Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju, w: Papuziński A. (red. ), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 • 29. Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.
 • 30. Szmyd J., Anny Teresy Tymienieckiej droga przez filozofię, naukę i sztukę, w: EdukacjaFilozoficzna 2002, Tom. 33.
 • 31. Tymieniecka A. T., The Creative Experiance and the New Critique of Reason, w: Japanese Phenomenology, Analecta Husserlian, Tom. VIII (1979).
 • 32. Tymieniecka A. T., The Creative Experience and the New Critique of Reason, , w: Japanese Phenomenology, Analecta Husserlian, Tom. VIII (1979).
 • 33. Tymieniecka A. T., The Phenomenological Realism of the Possible Word. The A Priori, Activity and Passivity of Consciousness, Phenomenology and Nature, w: Analecta Husserliana 1974, Tom III.
 • 34. Tymieniecka A. T., Why is There Something Then Noting? Prolegomena to the Phenomenology of Cosmic Creation, Assen 1966.
 • 35. Tymieniecka A. T., The Moral Sense and the Human Person within the Fabric of Communal Life, w: Analecta Hussrliana 1986, Tom XX.
 • 36. Tymieniecka A. T., Logos and Life, Book 1: Creative Experience and the Critique of Reason, w: Analecta Husseriana 1988, Tom XXIV.
 • 37. Tymieniecka A. T., Logos and Life, Book 4: Impetus and Equipoise in the Life-Strategies of Reason, w: Analecta Husserliana 2000, Tom LXX.
 • 38. Urlich B., Stability, elasticity and resilience interrestrial ecosystems with of ecosystem analysis, w: Schulz E. D., Zwöfler H. (red. ), Potentials and limitations of ecosystem analysis, Heidelberg 1987.
 • 39. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wydanie drugie poprawione i unowocześnione, Warszawa 2006.
 • 40. Weizsäker E. U., Lovins A. B., Lovins L. H., Mnożnik cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych, Toruń 1999.
 • 41. Wood D., What is Eco-Phenomenology? w: Brown Ch. S., Toadvine T. (red. ), Eco-Phenomenology. Back to the Earth Itself, Albany 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0007-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.