PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The multidimensional nature of sustainable development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój zrównowaony to próba sformułowania programu integrujacego rónorodne płaszczyzny ludzkiego działania, oparta na refleksji moralnej odnoszacej sie do odpowiedzialnosci człowieka za przyrode. Integracja ta odnosi sie do płaszczyzn: moralnej, ekologicznej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, społecznej i politycznej. W artykule przedstawiono charakterystyki poszczególnych płaszczyzn. Omówiono take kwestie wzajemnego ich przenikania. Współczesnych problemów srodowiskowych nie da sie ju bowiem rozstrzygnac jedynie srodkami technicznymi, z ominieciem kwestii ekonomicznych, czy ekologicznych. Podkreslic trzeba take znaczenie kwestii społecznych i moralnych. Czyste srodowisko jest wane, jednak w przypadku gdy osiagnieto je za cene wysokiego bezrobocia, lub stworzenia innego rodzaju silnych konfliktów społecznych, nie bedzie to działanie zgodne z zasada zrównowaonego rozwoju.
EN
Sustainable development is an attempt at formulating a program which would integrate the different dimensions of human activity on the basis of a moral reflection as to human responsibility for nature. This integration is connected with moral, ecological, technical, economic, legal, social and political dimensions. The article presents profiles of all these dimensions, as well as matters of the mutual interactions between them. Modern environmental problems cannot be solved with the help of technological means only, avoiding social and moral issues. A clean environment is important, but if it is achieved in return for high unemployment, or by creating other strong social conflicts, it will not be consistent with the idea of sustainable development.
Czasopismo
Rocznik
Strony
23--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz., rys. tab.
Twórcy
 • Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Podstawowych Problemów Ekorozwoju, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin, pawel@fenix.pol.lublin.pl
Bibliografia
 • 1. Agenda 21, a blueprint for action for global sustainable development into the 21st century, 1992.
 • 2. Agenda 21, sprawozdanie z realizacji w latach 1992- 1996, Warszawa 1997.
 • 3. P. Backland, B. Hellbox, E. Leppakoski, Industrial emissions & toxic pollutants, Uppsala 1992.
 • 4. W. Baturo, T. Burger, A. Kassenberg, Agenda niespełnionych nadziei, społeczna ocena realizacji Agendy 21 w Polsce, Raport 4/1997, Warszawa 1997.
 • 5. J. Borkowski, Współczesne zagrożenia cywilizacyjne, w: C. Napiórkowski, W. Koc (red.), Chronic by przetrwac, Niepokalanów 1992, s. 47.
 • 6. T. Borys, Teoretyczne aspekty konstruowania wskazników ekorozwoju, w: Sterowanie ekorozwojem, Białystok 1998, s. 176.
 • 7. T. Borys (red.), Wskazniki ekorozwoju, Białystok 1999.
 • 8. P. Brimblecombe, The Bog Smoke: a history of air pollution in London since medieval times, London – New York 1987.
 • 9. M. Dudzinska, Rozwój zrównoważony w programach ramowych Unii Europejskiej, w: A. Pawłowski (red.) Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, 29 zeszyt naukowe komitetu „Człowiek i Srodowisko” PAN, Lublin 2001, s. 179-187.
 • 10. EU Eastern Enlargement and European Environmental Policy, publikacja dostepna w Internecie, http://www.eeac-network.org.
 • 11. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny, drzewo, zwierze i człowiek, Warszawa 1995.
 • 12. J. Golinowski, Przesłanki i bariery promocji postaw proekologicznych w społeczenstwie okresu transformacji, w: A. Papuziński (red.), Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 2000, s. 363.
 • 13. T.E. Graedel, R.J. Klee, Getting serious about sustainability, Environmental Science & Technology, vol.36, no 4/2002, s. 523 – 529.
 • 14. B. Hultman, Water and Wastewater Management in the Baltic Region, Uppsala 1992.
 • 15. Instrumenty ekonomiczne dla ochrony srodowiska, MOSZNiL, Warszawa 1990.
 • 16. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für Technologische Zivilization, Frankfurt 1974.
 • 17. H. Jonas, The Imperative of Responsibility, in Search of an Ethics for the Technological Age, Chicago – Londyn 1984.
 • 18. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, etyka dla cywilizacji technicznej, Warszawa 1996.
 • 19. S. Karlsoon, Man and material flows, towards sustainable materials management, Uppsala 1997.
 • 20. S. Kozłowski, Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000.
 • 21. M. Kuś, Pułapki popularyzacji, Forum Akademickie 1/2004, s. 52.
 • 22. G. Lean, D. Hinrichsen, Atlas of the Environment, New York 1992.
 • 23. A.B. Lovins, Soft energy paths, Cambridge 1977.
 • 24. Ochrona środowiska 2003 – informacje i opracowania statystyczne, raport GUS, Warszawa 2003, s. 214.
 • 25. Our Common Future, The Report of the World Commission on Environment and Development, New York 1987.
 • 26. A. Papuziński (red.), Polityka, ekologia, kultura – społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego, Bydgoszcz 2000.
 • 27. L. Pawłowski i Z. Kozak (red.), Chemiczne zagrożenia srodowiska w Polsce, reprinty raportów, Lublin 1992.
 • 28. A. Pawłowski, Odpowiedzialnosc człowieka za przyrode, Lublin 1999.
 • 29. A. Pawłowski, Dylematy zrównoważonego rozwoju, w: A. Pawłowski (red.), Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, 29 zeszyt naukowe komitetu „Człowiek i Srodowisko” PAN, Lublin 2001, s. 135-146.
 • 30. B. Prandecka, Ochrona srodowiska i trwały rozwój, w: B. Prandecka, Interdyscyplinarne podstawy ochrony srodowiska przyrodniczego, Warszawa 1993, s. 84-85.
 • 31. J. Siuta, In_ynieria ekologiczna w mojej działalnosci, Warszawa 2002.
 • 32. S. Sorlin, The road towards sustainability: a historical perspective, Uppsala 1997.
 • 33. J. Strahl, Sustainable industrial production: waste minimalization, cleaner technology and industrial technology, Uppsala 1997.
 • 34. R. Strasfeld, Regionalna ekonomia jako przestrzenny przyczynek orientacyjny dla zrównoważonego rozwoju, w: Problemy Ekologii vol. 5 nr 2, 2001, s. 61.
 • 35. Strona internetowa Krajowego Zarzadu Parków Narodowych, mos.gov.pl/kzpn/.
 • 36. Strona internetowa European Environmental Advisory Councils: http://www.eeac-network.org.
 • 37. W. Sztumski, Przejawy kryzysu ekologicznego w srodowisku społecznym, w: A. Papuziński (red.), Polityka, ekologia, kultura, społeczne przesłanki kryzysu ekonomicznego, Bydgoszcz 2000, s. 122.
 • 38. Ustawa O obowiazkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2001.63.639).
 • 39. Ustawa O ochronie przyrody z 16 X 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2001.99.1079).
 • 40. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z 27 IV 2001 r. (Dz.U. 2001.62.627).
 • 41. M. Wackernagel, W.E. Rees, Our ecological footprint: reducing human impact on the Earth, Gabriola Island 1996.
 • 42. E.U. von Weizsacker, A.B.Lovins, L.H. Lovins, Mnożnik Cztery, podwojony dobrobyt – dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych, raport dla Klubu Rzymskiego, polska edycja: Torun 1999.
 • 43. B.L. Whorf, Język, myśli i rzeczywistość, Warszawa 1982.
 • 44. T. Żylicz, Ecological economics: market, prices and budgets in a sustainable society, Uppsala 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0007-0003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.