Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0005-0097

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Dywersyfikacja pozalotniczych źródeł przychodów polskich portów lotniczych

Autorzy Tłoczyński, D. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Commercial sources of revenue polish airports
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Relacje pomiędzy kosztami i cenami jako podstawowymi kategoriami ekonomicznymi stanowią o efektywności przewozów lotniczych. Decydują więc o celowości prowadzenia działalności gospodarczej w tej gałęzi. Prowadzenie efektywnej gospodarczo, przynoszącej zyski działalności lotniczej wydaje się oczywistym warunkiem istnienia i rozwoju gałęziowego rynku usług. Porty lotnicze zdywersyfikują źródła przychodów. Obecnie w wielu polskich portach lotniczych przychody z działalności lotniczej kształtują się na poziomie ok. 65-90%. Wobec perspektyw rozwoju gałęzi porty lotnicze zmuszone będą do zmiany tej proporcji na rzecz przychodów z działalności komercyjnej.
EN The relationship between costs and prices as are the basic categories of economic efficiency of air transport. Therefore determines the desirability of doing business in this industry. Airports diversify sources of revenue. Today, in many Polish airports revenues from aviation activities are at a level of about 65-90%. In view of branches of the development prospects of the airports will be forced to change this proportion to the revenues from commercial activities.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   port lotniczy   źródła przychodów portów lotniczych   usługi komercyjne  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 3
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Tłoczyński, D.
Bibliografia
1. Raport roczny PPL 2009. PP “Porty Lotnicze”, Warszawa 2010
2. Kaliński D.: System finansowania infrastruktury lotniskowej. Konferencja SITK-om, Warszawa 1995
3. Graham A.: Managing airports. An international perspective. Butterworth Heinemann, Oxford 2001
4. Materiały wewnętrzne portu lotniczego w Gdańsku
5. Materiały wewnętrzne portu lotniczego we Wrocławiu
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0005-0097
Identyfikatory