Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0003-0080

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Certyfikacja i homologacja wyrobów i pojazdów samochodowych w gospodarce wolnorynkowej

Autorzy Gad, S.  Gad, R.  Pawlak, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Certification and homologation of products and automotive vehicles in freemarket economy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ). Omówiono zasady prawne badań i certyfikacji w tzw. obszarze dobrowolnym oraz regulowanym - obowiązkowym. Scharakteryzowano procedury oceny zgodności wg "modułowego podejścia". Przedstawiono procedury procesu homologacji dla grup wyrobów, których niepoprawne działanie może szczególnie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ta grupa wyrobów objęta jest dyrektywami "starego podejścia" (sektorowymi). Badania tego typu wyrobów mogą być realizowane tylko w laboratoriach notyfikowanych, które dysponują specjalistycznym zapleczem technicznym i kadrowym.
EN The basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented in the paper. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated - mandatory areas are discussed. Procedures of conformity assessment according to "module approach" are also characterized. Procedures for the homologation of product groups that work may specially influence on users safety are presented. This group of products is enclosed by "old approach" (sector) directives. Such a type tests can be realized only in notified laboratories, that poses specialized technical and staff back-up.
Słowa kluczowe
PL certyfikacja   homologacja   notyfikacja   modułowa ocena zgodności  
EN certification   approval   notification   conformity assessment module  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 3
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gad, S.
autor Gad, R.
autor Pawlak, A.
  • Politechnika Świętokrzyska. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, sgad@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1] ZYMONIK J., ZYMONIK Z., Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
[2] Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 337/13.
[3] Monitor Polski nr 39 z dnia 21.07.1994 r.
[4] Przewodnik „Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia”. Wyd. TWIGER, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0003-0080
Identyfikatory