Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0002-0080

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej

Autorzy Saniuk, S.  Witkowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The requirements of the city transport infrastructure in city logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano problem logistyki miejskiej w odniesieniu do zagadnienia gospodarowania infrastrukturą transportową miasta. Zaprezentowano cele i zadania logistyki miejskiej. Podsystem transportu miejskiego odgrywa istotną rolę w systemie logistyki miejskiej. Rozważania oparto na aspekcie zarządzania zasobami infrastruktury, w szczególności infrastruktury transportowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania usprawniające miejski system transportu. Artykuł jest częścią projektu badawczego pt. "Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2013.
EN In the paper the problem of city logistics in reference to the question of transport infrastructure economy is presented. The aims and tasks of city logistics there are considered. The subsystem of city transport plays an important role in the system of city logistics. The deliberations are focused on the aspect of infrastructure management, particularly the transport infrastructure. Some solutions to improve the city transport system are presented. This article is part of a research project "Referential model of city logistics versus quality of life of citizens" funded by funds for science in the years 2010-2013 as a research project.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura   transport miejski   logistyka miejska  
EN infrastructure   city transport   city logistics  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 2
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Saniuk, S.
autor Witkowski, K.
Bibliografia
[1] Čambál, M. – Cibulka, V. Logistika výrobného podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. 198 s. ISBN 978-80-227-2904-8
[2] Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O.; Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE Poznań 1992
[3] Dembińska- Cyran I.: Logistyka miasta, „ Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2001
[4] Dziadek S.; Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN , Warszawa
[5] Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN W-wa, Poznań 2002
[6] Hadaś Ł.: Logistyka miejska w strategii rozwoju miasta, Wyd. CL Consulting i Logisyka, Oficyna Wydawnicza „Nasz dom i ogród”, Wrocław 2004
[7] Kiba-Janiak M., Cheba K., 2010, City Logistics versus Quality of Life in The Area of Public Transport After an Example of a Medium-Sized City, International Logistics and Supply Chain Congress 2010, Logistics Association Publication No: 9, Istanbul, Turkey, 2010
[8] Lewandowski K.: Wykorzystanie towarowego transportu szynowego w logistyce miejskiej Wrocławia, Oficyna Wydawnicza „Nasz dom i ogród”, Wrocław 2004
[9] Suchorzewski W.: Rola transportu w kształtowaniu aglomeracji miejsko-przemysłowych. za: Zbiór referatów krajowej konferencji Transport w dużych aglomeracjach miejskich, Warszawa 1975
[10] Szołtysek J. , Podstawy Logistyki Miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007
[11] Szymczak : M. Logistyka miejska, Wyd. Akademii ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
[12] Tundys B.: Logistyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa 2008
[13] Vičíková J., Vidová H., Reverse logistics: Going reverse to move forward; In: CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : Proceedings of the 17th International Science Conference, Trnava 22.-23. October 2009. - Trnava : AlumniPress, 2009
[14] Witkowski K., Saniuk S., Logistics management aspects of the city infrastructure, International Logistics and Supply Chain Congress 2010, Logistics Association Publication No: 9, Istanbul, Turkey, 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0002-0080
Identyfikatory