Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0001-8168

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Strugi węglowe - rozwój, stan aktualny, perspektywy cz. I.

Autorzy Strzemiński, J. 
Treść / Zawartość http://e-miag.ibemag.pl/pl/
Warianty tytułu
EN Coal ploughs - development, present state, prospects. part 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawową technologią urabiania w podziemnym górnictwie węgla kamiennego jest urabianie skrawaniem przy pomocy kombajnów węglowych i urządzeń strugających. Podstawowymi maszynami urabiającymi są dzisiaj kombajny, ale i urządzenia strugające, głównie strugi węglowe są w niektórych zagłębiach węglowych sporadycznie stosowane. Druga połowa minionego stulecia to okres stopniowego wzrostu wydobycia węgla przy pomocy urządzeń strugających, aż do osiągnięcia maksimum w latach 60.,70., a następnie stopniowego spadku tego wydobycia. W wiek XXI światowe górnictwo węgla kamiennego wchodzi praktycznie tylko z technologią urabiania kombajnami tak o wymuszonym prowadzeniu (systemy ścianowe) jak i nie wymagającymi prowadzenia - samojezdnymi (system “room and pillar”). W pierwszej części artykułu opisano rozwój techniki strugowej, stosowanych urządzeń strugających oraz warunków w jakich można stosować urządzenia strugowe. Dokonano przeglądu rozwoju i stosowania urządzeń strugowych w ważniejszych górniczych krajach świata. W drugiej części artykułu opisano rozwój techniki strugowej oraz stosowanych urządzeń jak również jej stan obecny polskim górnictwie węgla kamiennego. Na zakończeniu na podstawie stanu aktualnego oraz tendencji i możliwości przedstawiono perspektywy rozwoju techniki strugowej w górnictwie podziemnym.
EN The basic technology used in underground coal mining is cutting by means of coal cutter-loaders and ploughs. Nowadays main mining machines are cutter-loaders , but also ploughs are occasionally used in some coal fields. The second half of the past century was a period of progressive increase in coal getting by means of ploughs up to reaching its maximum in the sixties and seventies and then gradual decrease in using this mining method happened. The world' s hard coal mining enters into the twenty century using only continuous miner technology of both forced driving (longwall systems) and not requiring driving (room and pillar system).In Part I of the article the development of planing technique, ploughs and the conditions under which they can be used are described. There is a review of development o and application of planing machines in more important mining countries of the world. Part II of the article describes evolution in planing technology and equipment as well as its present state in Polish hard coal mining. To end with, basing on present state and trends, the prospects of planing techniques in underground mining are presented.
Słowa kluczowe
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2001
Tom nr 3
Strony 33--46
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys. ,tab.
Twórcy
autor Strzemiński, J.
  • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL1-0001-8168
Identyfikatory