Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL0-0005-0045

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Konwergencja szybu wskaźnikiem stanu naprężeń w górotworze. Interpretacja odkształceń szybu Campi w Bochni.

Autorzy Kortas, G. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Shaft convergence as indicator of state of stresses in rock mass. Interpretation of deformations of Campi Shaft at Bochnia.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano metodę obliczania rozkładu konwergencji powierzchniowej i liniowych konwergencji głównych w szybach o poprzecznym przekroju kołowym na podstawie geodezyjnych pomiarów położenia konturu szybu na różnych głębokościach. Na podstawie pomiarów na 220 horyzontach szybu Campi w kopalni "Bochnia" przedstawiono rozkłady tych konwergencji oraz przemieszczenia środka geometrycznego szybu. Przyjmując, że w przekroju poziomym pionowa składowa odkształcenia jest stała, zastosowano analizę metodą elementów skończonych dla określenia związków naprężeń z konwergencjami i poprzez rozwiązanie zadania odwrotnego podano wzory na wartości naprężeń głównych jako funkcji względnych konwergencji głównych. Na podstawie kierunków przemieszczenia się szybu można określać kierunki konwergencji głównych i naprężeń głównych w otoczeniu kołowego szybu.
EN A calculation method of surface and linear convergences of main shafts with the circular cross-section basing on the shaft contour position survey at various depths is describet. On the basis of survey at 220 horizons of Campi Shaft at Bochnia Mine distribution of these convergences as well as displacement of the shaft geometrical centre are presented. Assuming that in the horizontal cross-section the vertical component of deformation is constant analysis by means of the finite element method has been used to determine relations between stresses and convergences and solution of inverse task, formulae for main stresses values as a function of the main relative convergences are given. On the basis of the shaft dislocation direction it is possible to determine directions of the main convergences and main stresses in the circular shaft neighbourhood.
Słowa kluczowe
PL ruchy górotworu   górnictwo solne   Odkształcenia szybów  
EN rock movement   salt mining   Shaft deformation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2003
Tom T. 59, nr 6
Strony 22--29
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kortas, G.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL0-0005-0045
Identyfikatory