Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0028

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych

Autorzy Pawłowski, K.  Dybowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of heat and humidity parameters of external wall joints
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono procedury obliczeń numerycznych złączy ścian zewnętrznych oraz określono parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych mostków cieplnych. Przedstawiono obliczenia złączy ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec, wykonane za pomocą programu komputerowego.
EN The article discusses numerical calculation procedures for external wall joints and specifies heat and humidity parameters of selected thermal bridges. It also presents the calculations of insulated solid walls: the corner of an external wall and the joint between the external wall and the floor slab across a tie beam, performed by means of a computer program.
Słowa kluczowe
PL prace badawcze   ściana zewnętrzna  
EN research   external wall  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2012
Tom R. 17, nr 10
Strony 80--85
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pawłowski, K.
autor Dybowska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Bibliografia
1. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
2. M. Dybowska, „Analiza numeryczna parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynku i ich złączy”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).
4. PN-EN ISO 14683:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
5. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
6. PN-EN ISO 12524:2003, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotno-ściowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
7. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
8. PN-82/B-02403, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0028
Identyfikatory