Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0027

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

ABC sztuki dekarskiej. Cz. 79. Taras na dachu - uwagi podstawowe

Autorzy Patoka, K. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Terrace on the roof - basic remarks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem tarasu znajdującego się na dachu budynku. Opisano wpływ nawałnicowych opadów deszczu i obfitych śniegu na konstrukcję tego typu dachu. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce wejścia na taras oraz na liczbę i rozmieszczenie wpustów odwadniających.
EN The article discusses issues related to the design and performance of a terrace located on the roof of a building. It describes the influence of heavy rainfall and snowfall on the struc-ture of this type of roof. Particular attention has been paid to the entrance to the terrace, as well as the number and layout of rain water outlets.
Słowa kluczowe
PL dach   dekarstwo   projektowanie   taras  
EN roof   roofing   designing   terrace  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2012
Tom R. 17, nr 10
Strony 66--70
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Patoka, K.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
2. PN-EN 12056-3:2002, „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia”.
3. PN-B-02361:1999, „Pochylenia połaci dachowych”.
4. PN-ISO 7976-1:1994, „Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy”.
5. Strona internetowa: www.iigw.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0027
Identyfikatory