Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0026

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Autorzy Mieczkowski, P. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Asphalt-aggregate mixture protection courses on bridges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono historię i właściwości dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych: asfaltu lanego (MA) i mastyksu grysowego typu SMA. Przedstawiono także wyniki badań porównawczych, określające przydatność tych materiałów jako warstwy ochronnej na obiektach mostowych.
EN The article discusses the history and properties of two types of asphalt-aggregate mixtures: mastic asphalt (MA) and stone mastic asphalt (SMA). It also presents the results of comparative tests which specify the suitability of these materials as a protection course on bridges.
Słowa kluczowe
PL izolacja   asfalt   mastyksy  
EN izolation   asphalt   mastics  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2012
Tom R. 17, nr 10
Strony 54--61
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mieczkowski, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
Bibliografia
1. WT-2:2010, „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”, załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010, Warszawa 2010.
2. B. Stefańczyk, P. Mieczkowski, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania”, WKiŁ, Warszawa 2008.
3. PN-EN 13108-6:2008, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6: Asfalt lany”.
4. PN-EN 13108-20:2008, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu”.
5. K. Błażejowski, „SMA. Teoria i praktyka”, Rettenmaier Polska sp. z o.o., Warszawa 2007.
6. PN-EN 13108-5:2008, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA”.
7. PN-EN 12697-8:2005, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni”.
8. PN-EN 12697-22:2008, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem”.
9. PN-EN 12697-12:2008, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę”.
10. PN-EN 12697-18:2007, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza”.
11. PN-EN 12697-5:2010, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości”.
12. PN-EN 12697-6:2012, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej”.
13. PN-EN 12697-8:2005, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni”.
14. PN-EN 1097-6:2002, „Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości”.
15. PN-EN 12697-20:2003, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 20: Badanie głębokości wgłębienia przy użyciu próbek sześciennych lub Marshalla”.
16. Strona internetowa: www.asfaltlany.pl.
17. Strona internetowa: www.linnhoff-henne.com.
18. Strona internetowa: www.rausch-strassenbau.de.
19. Strona internetowa: www.robertschroeder.de.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0026
Identyfikatory