Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0022

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych

Autorzy Pietruszka, B.L. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Silica aerogels as components of modern thermal insulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przestawiono sposoby otrzymywania aerożeli krzemionkowych oraz właściwości izolacyjne granulatów i mat aerożelowych. Na podstawie badań szczegółowo opisano wymianę ciepła w strukturze aerożeli oraz czynniki, które wpływają na niską wartość współczynnika [lambda] i mogą być decydujące w próbach dalszego zmniejszania jego wartości. Wyjaśniono również kryteria zastosowania granulatów i mat aerożelowych w budownictwie.
EN The article presents the ways of producing silica aerogels, as well as the insulating properties of aerogel granulates and mats. On the basis of research, the paper describes in detail the heat exchange in the aerogel structure, as well as the factors which influence the low value of the coefficient [lambda] and might play crucial role in attempting to further lower its value. The criteria of aerogel granulates and mats application in the construction industry have also been explained.
Słowa kluczowe
PL aerożel   mata aerożelowa   izolacja cieplna  
EN airgel   airgel mat   thermal insulation  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2012
Tom R. 17, nr 10
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pietruszka, B.L.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
Bibliografia
1. B.L. Pietruszka, praca doktorska „Proces selektywnego utleniania metanu do gazu syntezowanego na metalach szlachetnych”, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
2. J. Gross, J. Fricke, „Ultrasonic velocity measurements in silica, carbon and organic aerogels”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 145/1992, pp. 217–222.
3. PN-EN ISO 10077-2, „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram”.
4. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8184/2009, „Maty termoizolacyjne Aerogel Spaceloft 5 mm Porogel Medium i Aerogel Spaceloft 10 mm Porogel Medium”.
5. PN-B-02403:1982, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
7. D.M. Smith, A. Maskara, U. Boes, „Aerogel-based thermal insulation”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 225/1998, pp. 254–259.
8. B.L. Pietruszka, praca naukowo-badawcza NF-92/09 „Ocena izolacyjności cieplnej wyrobów z aerożeli”, s. 93–97.
9. M. Reim, G. Reichenauer, W. Körner et al., „Silica-aerogel granulate – Structural, optical and thermal properties”, „Journal of Non-Crystaline Solids”, vol. 350/2004, pp. 358–363.
10. S. Spagnol, B. Lartigue, A. Trombe, F. Despetis, „Experimental Investigations on the Thermal Conductivity of Silica Aerogels by a Guarded Thin-Film-Heather Method”, „Journal of Heat Transfer”, vol. 131/2009, pp. 1–4.
11. J. Szyszka, „Izolacje aerożelowe”, „IZOLACJE”, nr 9/2009, s. 34–35.
12. B.L. Pietruszka, R. Geryło, „Implementaion of nanoporous thermal insulations to improve the energy efficiency of curtain walling structures”, 10th International Conference on Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, Vilnius Lithuania, May 19–21 2010, vol. I, pp. 255–229.
13. B. Ruben, P.J. Bjorn, G. Arild, „Aerogel insulaton for building applications: A state-of-the-art review”, „Energy and Buildings”, vol. 43/2011, pp. 761–769.
14. B.L. Pietruszka, praca naukowo-badawcza NF-92/10 „Badania mat aerożelowych”, s. 4–14.
15. R. Geryło, B. Pietruszka, „Izolacje cieplne na bazie aerożeli krzemionkowych”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2010, s. 56–57.
16. B.L. Pietruszka, R. Geryło, „Materiały termoizolacyjne na bazie aerożeli”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2011, s. 50–51.
17. PN-EN 12667:2002, „Właściwości cieplne materiałów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym”.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0025-0022
Identyfikatory