Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0069

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D

Autorzy Waligórski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Survey in the Bear Cave in Kletno with the use of the 3D laser scanner
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jaskinia Niedźwiedzia, odkryta w 1966 roku, jest najdłuższą i jedną z najpiękniejszych jaskiń w Sudetach. Przez ponad 40 lat eksploracji i badań nie została ona w całości poznana. Niniejsza praca przedstawia opis pomiarów geodezyjnych i innych prac wykonanych w Jaskini Niedźwiedziej. Pomiary rozpoczęto w 1975 roku poprzez założenie przestrzennego ciągu poligonowego a następnie sieci reperów niwelacji. Kolejnym krokiem była próba zbudowania trójwymiarowych modeli Jaskini Niedźwiedziej z wykorzystaniem różnych metod geodezyjnych (również opisanych w niniejszym artykule). Wykorzystanie skanera laserowego 3D, którego pierwszy raz użyto w lipcu 2008 roku, umożliwiło zbudowanie modelu 3D fragmentu Sali Pałacowej w Jaskini Niedźwiedziej. Prace kontynuowano w roku 2009 w innych częściach jaskini, dzięki czemu model ten został ulepszony. Zebrane dane są cały czas analizowane, a w przyszłości planowane są dalsze pomiary Jaskini Niedźwiedziej (z wykorzystaniem skanera laserowego 3D).
EN The Bear Cave, discovered in 1966, is the longest and one of the most beautiful caves in the Sudety Mountains. For over 40 years of exploration and measurements its whole structure has not been entirely exposed. This paper presents the description of the geodetic measurements and other works conducted in the Bear Cave. The measurements started in 1975 by the creation of polygonal traverses in corridors and leveling. Next step included the attempts at creating three-dimensional models of the Bear Cave using different geodetic methods (described in the article too.) The 3D laser scanner was used for the first time in July 2008 and it enabled the creation of a 3D model of Palace Roomís fragment in the Bear Cave. The works continued in 2009 in other parts of the Cave. In this way the 3D model was improved. The collected data are still being processed and in the future the measurements (3D scanning) of the Bear Cave are also planned.
Słowa kluczowe
PL Jaskinia Niedźwiedzia   technologia skanowania 3D  
EN Bear Cave   3D laser scanning technology  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 697--704
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz. rys., tab.
Twórcy
autor Waligórski, T.
  • Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Ciężkowski Wojciech, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki, Wrocław-Kletno 2006.
[2] Badanie przemieszczeń masywu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
[3] Bac-Bronowicz Joanna, Kaczałek Mirosław, Fotogrametryczne określenie kształtu jaskiń na przykładzie Jaskini Niedüwiedziej w Kletnie, praca magisterska, Wrocław 1979.
[4] Baran Tomasz, Cyfrowy Przestrzenny Model Jaskini, praca magisterska, Wrocław 2001.
[5] Puchała Maciej, Budowa cyfrowego modelu jaskini na podstawie pomiarów geodezyjnych, praca magisterska, Wrocław 2003.
[6] Sztonyk Grzegorz, Budowa cyfrowego modelu jaskini na podstawie pomiarów fotogrametrycznych, praca magisterska, Wrocław 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0069
Identyfikatory