Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0068

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złożonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki - ocena przydatności

Autorzy Maksymowicz, K.  Kobielarz, M.  Jurek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 3D laser scanning as a method of registration of large and complex spatial relations for the needs of forensic medicine and crime detection - assessment of applicability
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zachowując badany przedmiot w stanie nietkniętym, szybkość gromadzenia danych, możliwość bieżącego zapisu danych w postaci pliku i przesyłania ich na dowolną odległość, niski koszt pojedynczych oględzin, prostota konserwacji skanera, jego mobilność, niezależność od zewnętrznych źródeł energii, możliwości kooperacji z każdym rodzajem narzędzia badawczego operującego w technice cyfrowej, stawiają skaner 3D w roli przydatnego i wszechstronnego narzędzia w codziennej praktyce medycyny sądowej i kryminalistyki.
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact state, speed of data collection, possibility of instant data filing and transmission at any distance, low cost of singular examination, simplicity of scanner maintenance, its mobility, independence from an external source of energy, possibility of cooperation with every kind of research tool working in digital technique, put the 3D scanner as a useful and versatile tool in everyday forensic medicine and crime detection practice.
Słowa kluczowe
PL technologia skanowania 3D   medycyna sądowa   kryminalistyka  
EN 3D laser scanning technology   forensic medicine   crime detection  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 689--695
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.,rys.
Twórcy
autor Maksymowicz, K.
autor Kobielarz, M.
autor Jurek, T.
  • Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna Sądowa. Warszawa, PZWL, 1990.
[2] Maksymowicz K., Skanowanie przestrzenne 3d, potencjalne możliwości w medycynie sądowej kryminalistyce - doniesienie wstępne. [w:] V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne w Zielonej Górze, 2009.
[3] Hanausek T., Kryminalistyka - zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2005.
[4] Mazepa Jacek, Vademecum technika Kryminalistyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
[5] Craig Fries, Cutting Edge 3-D Reconstruction. Forensic Magazine, August/September, 2006.
[6] Texas police department adopts 3D laser scanner for crime scene investigation, www.innovmetric.com, 2006
[7] Forensic Storage & Technology Center, www.forensicdjs.com, 2009.
[8] Forensic Image Visualization software, www.scincegl.com/Forensic, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0068
Identyfikatory