Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0064

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych - problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych

Autorzy Ałykow, K.  Napiórkowska-Ałykow, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investments process for structure repair of monumental buildings - problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia problemy i zagrożenia procesu inwestowania podczas przygotowywania i realizowania naprawy struktury pamiątkowych budynków. Autorzy artykułu proponują rozwiązania, które mogłyby być przydatne. Autorzy mają nadzieję, że ten artykuł rozpocznie dyskusję tych problemów, aby odnaleźć rozwiązania systemowe.
EN The article presents problems and hazards of investment process during preparing and processing of structure repair of monumental buildings. Authors of the article propose solutions, which could be useful. Authors hope this article will start a discussion of these problems to find a system solution.
Słowa kluczowe
PL remont   zabytek   prawo  
EN repairs   monument   law  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 646--658
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Ałykow, K.
autor Napiórkowska-Ałykow, M.
  • Zespół Inżynierów AŁYKOW, Lubań, Polska
Bibliografia
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z późn. zm.).
[2] Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177).
[3] Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego […] (Dz.U. nr 130 z 2004r., poz.1389).
[4] Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej […] (Dz.U. nr 202 z 2004r., poz. 2072).
[5] Napiórkowska-Ałykow M., Ałykow K., Remonty obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia procesu inwestycyjnego, Renowacje i zabytki, 2008, 4 (28), s. 20-23.
[6] Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000r., poz. 1071).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0064
Identyfikatory