Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0063

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Problemy konstrukcyjne remontowanego budynku zabytkowego

Autorzy Kuleta, P.  Pikos, M.  Słowek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Structural problems related to a monumental building under repair
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie omówiono problemy związane z opracowaniem projektu konstrukcyjnego remontu kapitalnego budynku zabytkowego. Zmiana funkcji obiektu z mieszkalnej na biurową przy jednoczesnej konieczności dokonania napraw i wzmocnień wymagała zastosowania działań i rozwiązań konstrukcyjnych zmierzających do zapewnienia dostatecznej sztywności przestrzennej budynku. Nadrzędnym było spełnienie warunków wynikających z decyzji konserwatora zabytków oraz zapewnienie wymaganych warunków technicznych jakim muszą aktualnie odpowiadać budynki.
EN Problems related to a structural design of a major overhaul for a monumental building are discussed in this paper. A change of the function from a residential house to an office building with a simultaneous necessity to perform repairs and reinforcements demanded actions and structural concepts leading to achieve an enhanced spatial stiffness of the building structure. Of the priority importance was a fulfilment of conditions resulting from decisions made by an architect conservator as well as ensuring necessary conditions for contemporary buildings.
Słowa kluczowe
PL zabytek   projekt konstrukcyjny  
EN monument   structural project  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 637--645
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Kuleta, P.
autor Pikos, M.
autor Słowek, G.
  • GEOKONSBUD, Poznań, Polska
Bibliografia
[1] Rouba Bogumiła J., Modernizacja zabytku drogą do jego rewitalizacji? Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Jasieńki, Adama Klimka, Zygmunta Matkowskiego, Krzysztofa Schabowicza, 2006.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r., Nr76, poz. 690-zm. Z 2003 r., Nr 33, poz. 270 z 2004 r., Nr 109, poz. 1156 z 2008r., Nr 201, poz. 1238).
[3] Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0063
Identyfikatory