Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0059

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Modernizacja magazynu książek w budynku biblioteki uniwersyteckiej UAM w Poznaniu

Autorzy Ścigałło, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modernisation of a book storehouse in a building of the Poznan University library
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problem efektywniejszego wykorzystania powierzchni użytkowej magazynu książek w budynku Biblioteki Głównej UAM zlokalizowanej w zwartej zabudowie miejskiej w Poznaniu. Magazyn książek znajduje się na ostatniej kondygnacji trójtraktowego, pięciokondygnacyjnego budynku o żelbetowej konstrukcji szkieletowej ze stropami gęstożebrowymi. Koncepcja znacznego zwiększenia "pojemności' magazynu powstała przy okazji ekspertyzy technicznej oceny nośności stropów. Ekspertyza wykazała znaczne przeciążenie powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Przyjęta koncepcja polegała na zaprojektowaniu stalowej, wymianowej konstrukcji stropowej przekazującej obciążenia bezpośrednio na słupy konstrukcji ramy.
EN In this paper a problem of a more effective use of service area in a book storehouse in the Poznań University Main Library building, located in a dense urban zone of city of Poznań is presented. The book storehouse is on the last storey of the two-aisle, five-storey building with a reinforced concrete skeleton structure with rib-and-slab floors. The idea of the significant increase of the storehouse capacity emerged during a technical expertise aimed at an assessment of the floors load bearing capacity. It showed, that the last storey floor was overloaded. The structural solution adopted involves a design of a steel substitute floor structure transferring loads directly to the columns of the frame structure.
Słowa kluczowe
PL Biblioteka UAM   modernizacja  
EN Poznan University Library   modernisation  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 601--608
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., fot.
Twórcy
autor Ścigałło, J.
  • Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
Bibliografia
[1] Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] Instrukcja ITB nr 210 - Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Warszawa 1977.
[4] Program RM-WIN. Wersja 9.23.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0059
Identyfikatory