Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0054

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal

Autorzy Kowal, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN On the causes of lower reliability of steel structures of large surface halls
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Monitorowanie niezawodności wybranych obiektów w celu zapobiegania katastrofom, awariom lub degradacji eksploatacyjnej stało się w niektórych krajach przedmiotem nakazu władz. Monitorowanie obiektów można uważać za jedną z metod inżynierii niezawodności zajmującej się badaniem zgodności postulowanej w projekcie lub przez władze budowlane niezawodności z niezawodnością obiektu zrealizowanego. Efektem badania może być wskazanie konieczności remontu lub wzmocnienia konstrukcji nośnej w trybie remontowym. Dotyczy to zarówno obiektów historycznych jak i obiektów nowoczesnych.
EN Monitoring of reliability of chosen objects in order to prevent catastrophes, collapsing or degradation due to exploiting has become in some countries the object of the warrant issued by the authorities. Monitoring of the objects may be regarded as one of the methods of reliability engineering, which investigates compatibility of reliability as postulated in the design or by the building authorities with the reli- ability of the object realized. The effect of the investigation may be the necessity to carry out a repair or to strengthen the bearing construction within the renovation mode. This pertains both to historical objects as well as the modern ones.
Słowa kluczowe
PL hala wielkopowierzchniowa   stal   konstrukcja  
EN surface hall   steel construction  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 565--573
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Kowal, Z.
  • Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska
Bibliografia
[1] Biegus A., Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych, PWN, Warszawa – Wrocław 1999.
[2] Bogucki W., Budownictwo stalowe, t. II. Arkady, Warszawa 1977.
[3] Chodor L., Dziubdziela W., Kowal Z, Współczynniki bezpieczeństwa konstrukcji poddanej wielookresowym obciążeniom stochastycznym, XXXV KN KILW PAN i KN PZITB, Krynica 1989, s. 19-24.
[4] Dziubdziela W., Kowal Z., Oszacowanie kwantyli ciągów wielookresowych maksymalnych obciążeń konstrukcji, Archiwum Inż. Lądowej 1/1989, s. 299-311.
[5] Dziubdziela W., Kowal Z., Safety of structures subjected to multi-periodical wind loads, EECWE-94, East European Conference on Wind Engineering, July 1994, Warsaw, V.1, p. 179-188.
[6] Kowal Z., Zuverlassigkeit von Konstruktionssystemen, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitat Dresden 25/1976, H. 1/2, s. 265-270.
[7] Kowal Z., O szacowaniu bezpieczeństwa konstrukcji, Konwersatorium Mechanika Stochastyczna, Szklarska Poręba – Wrocław, maj 1994, s. 17-30.
[8] Kowal Z., Statystyczne osłabienie i wzmocnienie konstrukcji, Inż. i Bud. 7-8/1995, s. 392-394.
[9] Kowal Z., Polak M., Szpila E., Wydra S., System przekryć przestrzennych „ZACHÓD”, Inż. i Bud.11/1976, s. 421-424.
[10] Łubiński M., Żółtowski W., Konstrukcje metalowe, cz. II, Arkady, Warszawa 1992.
[11] Praca zbiorowa pod red. W. Boguckiego, Poradnik projektanta konstrukcji metalowych, T. II, Arkady, Warszawa 1980.
[12] Strelecki N.S. i zespół, Konstrukcje stalowe, Arkady, Warszawa 1957.
[13] Żudin N.D., Stalnyje konstrukcji, GOSSTROJIZDAT 1957.
[14] PN – 90 / B – 03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[15] EUROKOD 3: PN-EN 1993-1– od 1 do 12 (2006 – 2008) Projektowanie konstrukcji stalowych.
[16] PN-EN 1993-1-3-2005 Obciążenie śniegiem.
[17] PN-EN 1993-1-4-2008 Oddziaływanie wiatru.
[18] Katalog techniczny płyt trójwarstwowych, GÓR-STAL GORLICE 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0054
Identyfikatory