Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0052

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji

Autorzy Gosowski, B.  Gosowski, M.  Kasprzak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reconstruction of the ceiling of a gymnasium at the historic school after the catastrophic failure during thermal efficiency improvement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule został przedstawiony przykład historycznego budynku szkolnego, w którym na etapie przygotowywania dokumentacji związanej z poprawą współczynnika efektywności cieplnej, nie przeprowadzono oceny stanu technicznego stalowej konstrukcji przekrycia ponad jednym z jego skrzydeł, w którym na najwyższym piętrze znajduje się sala gimnastyczna. W trakcie prowadzonych prac związanych z poprawą współczynnika efektywności cieplnej wydarzyło się całkowite zapadnięcie sufitu. W tym artykule omówiono tę katastrofę i zostały wyjaśnione jej przyczyny, jak również przedstawiono projektowanie i wykonanie nowego zawieszonego sufitu przy użyciu dotychczas istniejącej stalowej konstrukcji przekrycia. Artykuł został zakończony wnioskami i ogólnymi zaleceniami.
EN An example of the historic school was presented, in which at the stage of preparing documentation regarding thermal efficiency improvement the assessment of technical condition of the steel construction of the covering over one of the wings, where on the highest storey a gymnasium is localised, was not conducted. In the process of the work connected with the thermal efficiency improvement, the total collapse of the ceiling happened. In the paper this disaster was discussed and causes thereof were clarified, as well as a design and execution of the new suspended ceiling using the existing steel covering were introduced. The paper was finished with conclusions and general recommendations.
Słowa kluczowe
PL termomodernizacja   zabudowa historyczna  
EN thermomodernization   historical buildings  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 547--558
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., fot.
Twórcy
autor Gosowski, B.
autor Gosowski, M.
autor Kasprzak, T.
  • Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] Gosowski B., Bodarski Z., Gosowski M., Kasprzak T., Lorkowski P., Ocena stanów granicznych konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu, w związku z zawaleniem się sufitu podwieszonego, Raport serii SPR nr 37/2008 Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
[2] Dudkiewicz J., Gosowski B., Wykorzystanie nieniszczących badań twardości do oceny wytrzymałości stali w konstrukcjach budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, 62 (1), s. 48-52.
[3] PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4] Gosowski B., Kubica E., Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych, Wyd. II popr., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
[5] Kosiorek M., Pogorzelski J.A., Laskowska Z., Pilich K., Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 1988.
[6] PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne–Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0052
Identyfikatory