Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0050

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Problemy cieplno-wilgotnościowe współczesnego obiektu sakralnego

Autorzy Wesołowska, M.  Szczepaniak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The hygrothermal problems of contemporary sacred buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budynki sakralne są obiektami o szczególnym sposobie użytkowania. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni gromadzi się podczas nabożeństw duża liczba wiernych. Z tego powodu powstają bardzo specyficzne wewnętrzne warunki klimatyczne. Okresowo w tego rodzaju obiektach występuje silne obciążenie wilgocią przegród, co między innymi powoduje powstanie ryzyka rozwoju pleśni. Każda epoka ma swoje rozwiązanie na usuwanie nadmiaru wilgoci. Niniejsza praca przedstawia analizę tego problemu na przykładzie współczesnego obiektu sakralnego.
EN Sacred buildings are used in a special way. During the services a large number of believers gather in a relatively small space. This is the reason of formation of very specific indoor climatic conditions. The envelope of this type of building is periodically loaded with high humidity which among other things causes the risk of mold growth. Every epoch has they own solution to remove excessive moisture. This paper presents the analysis of this problem with the use of a contemporary temple as an example.
Słowa kluczowe
PL obiekt sakralny   warunki klimatyczne   wilgoć  
EN sacred building   climatic conditions   hygrothermal problem  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 529--537
Opis fizyczny Bibliogr 10 poz., fot., rys., tab., w
Twórcy
autor Wesołowska, M.
autor Szczepaniak, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska
Bibliografia
[1] Cichowicz R., Urbaniak A., Mikroklimat wnętrz sakralnych, Przegląd techniczny, Nr 26/2008, s. 17-18.
[2] Fizyka obiektów sakralnych, praca zbiorowa pod red. L. Wolskiego, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2006.
[3] Gawin D., Heim D., Kossecka E., Kośny J., WiIckowska A., Typowy rok meteorologiczny do symulacji procesów wymiany ciepła i masy w budynkach. Komputerowa fizyka budowli, t.2.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002.
[4] PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
[5] PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[6] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie cieplne i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[7] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
[8] PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
[9] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póź. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0050
Identyfikatory