Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0049

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie

Autorzy Kurtz, K.  Paszkowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of energy consumption in the rebuild of an antique building - the case of Old Dana's building in Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecnie zmniejszenie zużycia energii jest jednym z głównych zadań we współczesnym świecie. Europejskie prawodawstwo wprowadziło ograniczenia energii zużywanej przez budynki. Jednym z tych ograniczeń jest Dyrektywa Energooszczędności Budynków (EPBD) 2002/91/WE. Zgodnie z tą dyrektywą wymagane jest, że cechą budynku poddanego modernizacji musi być minimalne zużycie energii. W przypadku modernizowania lub odnawiania zabytkowego budynku można napotkać pewne trudności przy spełnianiu tak ograniczającego wymogu oszczędności energii. Artykuł opisuje obliczenia zużycia energii w budynku zgodnie z EPBD na przykładzie odbudowy zabytkowego budynku Starej Dany w Szczecinie.
EN Nowadays reduction of the energy consumption is one of the major tasks in the contemporary world. The European law has introduced limitations in energy consumption in buildings. One of these is Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC. According to EPBD it is demanded that the feature of the existing buildings subjected to modernization must be the requirement of minimum energy consumption. In the case of modernized or renovated antique buildings there could be encountered some problems with meeting such restricted limitations of energy saving. The article is describing calculation of the energy consumption by a building according to EPBD using as the example rebuilding of an antique building - Old Dana in Szczecin.
Słowa kluczowe
PL zabytek   Stara Dana w Szczecinie  
EN monument   Old Dana's building in Szczecin  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 518--528
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Kurtz, K.
autor Paszkowski, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
[2] Kurtz K., Gawin D., Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2009.
[3] Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego Stara Dana (2009). Dokumentacja projektowa w archiwum Pracowni Projektowej URBICON Sp. z o.o., Główny projektant Zbigniew Władysław Paszkowski
[4] Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi zmianami
[5] Rozporządzenie MI z dn. 06.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
[6] Rozporządzenie MI z dn. 06.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[7] Rozporządzenia MI z dn. 06.11.2008 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
[8] Rozporządzenia MI z dn. 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową
[9] Ustawa z dn. 19.09.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
[10] Ustawa z dn. 17.07.2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0049
Identyfikatory